3 näkökulmaa: Alkutuotannon vastuullisuus kiinnostaa

Valion asiakkaat arvostavat ostamiensa tuotteiden kotimaisuutta, ilmastoystävällisyyttä sekä innovatiivisuutta, laatua, turvallisuutta ja toimitusvarmuutta.

Valion asiakkaina koti- ja ulkomaan markkinoilla on elintarvike- ja ruokateollisuuden sekä kaupan alan yrityksiä. Asiakkaamme odottavat ja edellyttävät Valio-ryhmältä toimia, joiden avulla voimme ratkaista yhteisiä haasteita esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan ja päästöjen vähentämiseen, luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen tai tuotteiden innovatiivisuuteen ja terveellisyyteen liittyen.

Yhteinen tavoitteemme on parantaa toimintamme vastuullisuutta koko maitoketjussa. Se on tänä päivänä koko toimialalle välttämätöntä, ja vastuullisten toimintatapojen avulla voimme kilpailla niin kotimarkkinalla kuin globaaleilla markkinoilla.

Maitotiloilla eli Valio-ryhmän alkutuotannossa on sitouduttu jo pitkään erilaisiin vastuullisuustoimenpiteisiin – siitä olemme saaneet asiakkailtamme kiitosta! Eläinten hyvinvointia parannetaan, erilaisia hiiltä sitovia viljelykäytäntöjä kehitetään, vähäpäästöisempiä energiaratkaisuja otetaan käyttöön ja toimenpiteistä syntyvää dataa kerätään Valion eri toimintojen käyttöön. Tästä työstä kerromme ja keskustelemme myös asiakastapaamisissa ja -tilaisuuksissa.

Kehitämme Valion vastuullisuusohjelmaa, ja tavoite hiilineutraalista maitoketjusta vuonna 2035 lähenee samalla, kun vastaamme asiakkaidemme odotuksiin.

Kysyimme kolmelta asiakkaaltamme, millaisia ajatuksia ja odotuksia heillä on Valioon ja valiolaiseen maitoketjuun liittyen.

Kim Strömsholm

Tuoteryhmäjohtaja, SOK

"Meitä kiinnostaa seurata ja ymmärtää, miten työ etenee."

Valio on innovatiivisuuden onnistuja

SOK hankkii Valiolta erilaisia elintarvikkeita maan kattavaan vähittäiskauppojen verkostoonsa. Maitotaloustuotteista tärkeimpiä tuoteryhmiä ovat maidot ja maitojuomat, jogurtit, jäätelöt, rahkat, rasvat ja juustot, lastenruoat sekä Valio MiFU® -tuotteet. Kasvipohjaisista tuotteista tärkeimpiä ovat esimerkiksi mehut ja marjakeitot, Valio Oddlygood® -tuotteet sekä joulun lähestyessä tietysti Valion glögit.

”Arvostamme Valion koko arvoketjun laatua, toimitus- ja toimintavarmuutta sekä huikean ammattitaitoista myyntiorganisaatiota”, Kim Strömsholm kiittää.

Strömsholm vastaa SOK:lla maitotalous- ja lihatuotteiden sekä kananmunien ja pakasteiden valikoimista, hinnoittelusta ja hankinnasta.

”Yksi asia on kuitenkin kirkkaasti ylitse muiden, ja se on Valion innovatiivisuus ja tuoteportfolion ja -konseptien kehitys. Kuluttajat haluavat kokeilla uutuuksia, ja Valio on pystynyt aina vastaamaan toiveeseen ja tuomaan innovatiivisia tuotteita markkinoille tasaiseen tahtiin. Tässä työssä Valio on todellakin onnistunut.”

Edellytyksenä yhteistyö

Yrityksissä tehdään vastuullisuuden kehittämiseksi valtavasti töitä. Strömsholmin mielestä koko ketjun on tehtävä yhteistyötä ja löydettävä ratkaisuja, jotta tuloksia saadaan aikaan ja maailmaa muutettua hiljalleen parempaan suuntaan.

”Se on jatkuvaa työtä, joka ei lopu koskaan.”

SOK:n oma vastuullisuusohjelma onkin nimetty yhteistyön henkeen: Teemme yhdessä paremman paikan elää.

”SOK on kotimainen toimija – suomalaisten kuluttajien omistama – ja siksi kotimaisuus on liimattu yrityksen dna:han ja on tärkeä arvomme. Kun kuluttajat poimivat hyllystä tuotteen ostoskoriinsa, on kotimaisuus monelle tärkeä valintakriteeri. Toki kotitalouksien haastava taloustilanne on hieman notkauttanut tilannetta.”

Tiiviisti alkutuotantoon liittyvistä vastuullisuuden eri osa-alueista SOK:lle tärkeimpiä ovat ilmastonmuutoksen torjunta, luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen.

”Tiedämme, että maitotiloilla tehdään paljon toimia esimerkiksi päästöjen vähentämiseksi. Meitä kiinnostaa seurata ja ymmärtää, miten työ etenee ja mitä tuloksia saadaan aikaan. Lisäksi mietimme jatkuvasti, miten voimme kertoa kuluttajille konkreettisesti siitä arvokkaasta työstä, jota maitotiloilla tehdään.”

Strömsholm pohtii, että alkutuotannon vastuullisuustyötä on välillä haasteellista paketoida kuluttajille helposti ymmärrettävään ja konkreettiseen muotoon. Näitä asioita onkin ratkottava yhdessä koko ketjussa.

Lehmille rapsutuksia

Kim Strömsholm on päässyt tutustumaan maitotilojen toimintaan viimeksi syyskuussa.

”Keskustelu maitotilayrittäjien kanssa on antoisaa ja lisää ymmärrystä tuotantoketjusta. Vierailuilla olen nähnyt työn konkreettisen puolen sekä sen, millaisten asioiden kanssa maitotiloilla painitaan. Jokainen vierailu on lisännyt omaa arvostustani maitotilayrittäjien työtä kohtaan.”

Strömsholm myöntää, että vierailuilla on myös kiva päästä rapsuttelemaan lehmiä, joita hän kuvaa uteliaiksi ja viisaiksikin.

”On hienoa nähdä, miten omistautuneita maitotilayrittäjät ovat työtään kohtaan ja miten heistä huokuu eläimistä välittäminen. Lisäksi on upeaa nähdä, että tilojen toimintaa parannetaan koko ajan, ja miten esimerkiksi eläinten hyvinvointia kehitetään eteenpäin.”

Helene Thörnlund

Vastuullisten hankintojen asiantuntija, Orkla Foods Sverige

"Tärkeimmät vastuullisuustavoitteemme liittyvät ilmastopäästöjen vähentämiseen."

Orkla suosii vastuullisia toimittajia

Kuluttajatuotteita valmistava Orkla on yksi Pohjoismaiden suurimmista elintarvikkeiden raaka-aineiden ostajista. Sen tuotemerkkejä ovat esimerkiksi Panda, Felix ja Kalev. Orkla haluaa, että sen käyttämät raaka-aineet tuotetaan ihmisten, ympäristön sekä eläinten hyvinvointi huomioiden. Valion teollisuustuotteita Orkla ostaa useiden eri tuotteiden valmistamiseen makeisista valmisruokiin.

”Vastuullisuus on osa Orklan liiketoimintastrategiaa, koska siitä on tulossa yrityksille menestyksen ehto,” kertoo Orkla Foodsin vastuullisista hankinnoista vastaava Helene Thörnlund. Sääntely kiristyy, ja niin kuluttajat kuin rahoittajat odottavat yritysten vastuullisuudelta yhä enemmän.

”Tärkeimmät vastuullisuustavoitteemme liittyvät ilmastopäästöjen vähentämiseen,” Thörnlund kertoo.

Orkla pyrkii nettonollapäästöihin vuoteen 2045 mennessä. Jo vuoteen 2025 mennessä tavoitteena on vähentää 30 prosenttia arvoketjussa syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä.

”Meille raaka-aineita toimittavilla elintarvikeyrityksillä on tärkeä rooli tavoitteiden saavuttamisessa, sillä päästöistämme yli 90 prosenttia on peräisin ruokaketjun alkupään toimitusketjusta. Päästöjen vähentämisessä maito on yksi tärkeimmistä kehitysalueista, sillä maidontuotannosta syntyy suhteessa paljon päästöjä,” Thörnlund sanoo.

Keskeistä on jatkuva yhteistyö toimittajien kanssa. Toimittajien vastuullisuustoimia käydään yhdessä läpi etsien keinoja tehostaa päästövähennyksiä.

”Haluamme auttaa toimittajia kehittämään toimintaansa. Yhteistyö kaikkien arvoketjun toimijoiden välillä on ratkaisevan tärkeää, ja meidän tehtävämme tuotteiden valmistajana on testata ja ottaa tuotteissamme käyttöön uusia vähäpäästöisiä raaka-aineita. Kannustamme päästöjen vähentämiseen osoittamalla, että markkinakysyntää on, ja että me asiakkaana katsomme, että kestävä kehitys todella tuo lisäarvoa."

Luonnon monimuotoisuus yhä tärkeämpää

Eläinten hyvinvointi on yksi Orklan vastuullisen hankinnan fokusalueista. Yhtiö on laatinut eläinten hyvinvointia koskevan politiikan, jossa eritellään vähimmäisvaatimukset tuotantoeläinten oloille. Tavoite on noudattaa tätä politiikkaa kaikkien eläinperäisten tuotteiden hankinnassa vuoteen 2025 mennessä.

”Suosimme pohjoismaisia maidon ja lihan tuottajia, sillä eläinten hyvinvointia koskeva lainsäädäntö on täällä hyvällä tasolla,” Thörnlund kertoo.

Lähivuosina huomiota kiinnitetään yhä enemmän luonnon monimuotoisuuteen. Sen mittaamiseen kehitetään välineitä ja ohjeita. Tapetilla on myös uudistava maanviljely.

”Tarvitsemme ja arvostamme maataloustuottajia. Meidän onnistumisemme riippuu heistä,” Thörnlund kiteyttää.

Meivi Pietarinen

Ostojohtaja, Ykköshankinnat

"Sisun ja sitkeyden lisäksi huokuu ylpeys omasta työstä."

Ykköshankinnat arvostaa kotimaisuutta

Kolmen ravintola-alan yrityksen ostoyhteenliittymä, Ykköshankinnat, ostaa elintarvikkeet Harald Viikinkiravintoloihin sekä Antell-konsernin ja Pikante-ketjun ravintoloihin, joita on kaikkiaan noin 80. Ykköshankinnat haluaa tukea suomalaista maataloutta ja elintarviketeollisuutta ja antaa vahvan lupauksen käyttämiensä raaka-aineiden kotimaisuudesta.

”Mielestämme tuote on suomalainen, kun sen raaka-aine on kotimaista ja se on valmistettu Suomessa. Käytämme vain suomalaista maitoa ja lihaa ja haluamme olla varmistamassa, että jatkossakin ruoantuotannolle on edellytykset Suomessa”, Ykköshankintojen ostojohtaja Meivi Pietarinen sanoo.

Hän on tyytyväinen, että myös huoltovarmuus on noussut pöytäkeskusteluihin.

Ruokabisnes on luottamuskauppaa

Vastuullisuus on käsitteenä valtavan laaja ja noussut viime vuosina esiin eri kulmineen.

”Arvostan Valion kunnianhimoisia vastuullisuushankkeita, ja Valio-ryhmän tavoite hiilineutraalista maitoketjusta vuoteen 2035 mennessä on huikea. On hienoa, miten maitotilayrittäjät ovat mukana pienentämässä päästöjä, vaikka se tarkoittaa varmasti tiloille lisätyötä ja -kustannuksia.”

Erittäin tärkeäksi vastuullisuuden osa-alueeksi Pietarinen nostaa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin. Hän arvostaa sitä, että Suomessa eläimiä ei esimerkiksi lääkitä antibiootein ennaltaehkäisevästi – sillä on suuri merkitys kuluttajalle.

”Olemme mukana ruokabisneksessä, joka on luottamuskauppaa. Ostajilla on oltava 100-prosenttinen varmuus siitä, että hankkimamme tuotteet ovat turvallisia, korkealaatuisia, hyvänmakuisia, ja että niitä on saatavilla eli toimitusvarmuus on taattu”, Pietarinen listaa.

”Valion kanssa yhteistyö on aina sujunut esimerkillisesti.”

Ykköshankinnat kertoo Valion vastuullisuusteoista laajalti myös omille asiakkailleen.

”Kerromme valiolaisten maitotilayrittäjien tekemästä hyvästä työstä. Syksyllä ravintoloissamme oli kampanja, jossa kerrottiin, että työllistämme viisi valiolaista maitotilaa ja 204 lehmää. Viestimme myös aterioidemme hiilijalanjäljistä, ja siksi ostamiemme tuotteiden ja raaka-aineiden hiilijalanjälki kiinnostaa.”

Valiolta Ykköshankinnat ostaa kaikki maitotaloustuotteet sekä lisäksi kasvipohjaisia tuotteita. Pietarisen mukaan esimerkiksi Oddlygood® Baristaa on tarjolla jokaisessa heidän kahvilassaan.

”Etelä-Suomessa kaurajuoma on kahviloiden must-tuote, mutta Pohjois-Suomessa kysyntä ei ole vielä niin suurta”, hän kuvaa.

Tilojen työ vakuuttaa

Ykköshankintojen väki vieraili Tuomolan maitotilalla Orimattilassa viime kesänä.

”Vaikutuimme, miten hyvin eläimet tilalla voivat, miten ne laiduntavat, ja kuinka esimerkiksi vasikoita hoidetaan. Vaikka eläin on tuotantoeläin, sitä kunnioitetaan. Lisäksi mykistyimme, miten paljon huipputeknologiaa maitotilalla on, ja miten hienolla tavalla se yhdistyy eläimistä huolehtimiseen.”

Pietarinen ilahtui, että isäntäväestä huokui sisun ja sitkeyden lisäksi ylpeys omasta työstä.

”Ymmärrän, miten rankkaa työ maitotiloilla on, ja siitä olisikin saatava kunnollinen korvaus.

Vierailun aikana ymmärsimme myös, miten säiden armoilla maataloustuottajat ovat.”

Teksti: Anu Artjoki, Anna Hiltunen
Kuvat: SOK, Orkla, Ykköshankinnat, Valio

Näkökulmat
Ilmastopuntari: Hiiliviljelyn välitilinpäätös
Näkökulmat
Tukea nuorille yrittäjille
Näkökulmat
Uudet yrittäjät Valiolla