Älä hapuile!

Valaistus vaikuttaa työtehoon, mielialaan ja tunnelmaan. Hyvä valaistus tehostaa työskentelyä sekä edistää terveyttä ja työturvallisuutta. Valaistus on myös tärkeä viihtyvyystekijä työssä.

Monen tapaturman taustalla on valaistusongelmia. Valoa voi olla liian vähän, se häikäisee tai luo varjoja.

Syksyn saapuessa luonnonvalo vähenee, joten näkemisen avuksi tarvitaan lisävaloa. Valaistus täytyykin tarkistaa eri vuodenaikoina sekä sisällä että ulkona. Onko keinovaloa riittävästi, miten valaisimet on sijoitettu, ovatko ne ehjiä ja puhtaita ja muutenkin voimissaan?

Melkein yhtä tärkeää kuin valaisimen teho on valon tasaisuus. Suuret valoerot rasittavat silmiä ja vaikeuttavat näkemistä. Häikäisy tuntuu haitallisimmalta silloin, kun silmä ei ole vielä ehtinyt sopeutua valaistukseen. Maataloustöissä tämä on yleistä, sillä työtä tehdään useissa paikoissa lyhyitä aikoja, välillä sisällä ja välillä ulkona.

Pihan kulkutiet kannattaa valaista hyvin.

Valaisimet on hyvä sijoittaa korkealle joko rakennusten seinään tai pylväisiin. Ovien edustat ja portaat on valaistava erityisen hyvin.

Otsalamppu on oivallinen mukana kulkeva apu hämärässä ja pimeässä. Otsalampulla saa hyvän kohdevalon ja kädet jäävät vapaiksi esimerkiksi konetöille. Tehokkaan led-valaisimen voi kiinnittää myös maataloustöihin sopivaan ja tarpeelliseen kypärään.

Osallistu Melan Nolla tapaturmaa maataloudessa -kampanjaan, jonka lokakuun teemana on valaistus. Tarjolla on tietoa, palveluita ja kilpailuja. Jaa parhaat työturvallisuusvinkkisi toisten kanssa. Kaikki osallistujat palkitaan työturvallisuutta edistävillä palkinnoilla.

Tutustu ja osallistu kampanjaan: mela.fi/nollatapaturmaa

Tehdään yhdessä maataloudesta maailman turvallisin työ!