Apua jaksamiseen ja oman tilan kehittämiseen

Välitä viljelijästä -projektityöntekijä voi auttaa kehittämään oman tilan toimintaa ja pohtimaan, miten työkuormitusta voisi vähentää.

Kohta seitsemän vuotta toiminut Välitä viljelijästä -projekti polkaistiin käyntiin nopealla aikataululla silloisen maatalouden kriisitilanteen helpottamiseksi. Käynnistämisen jälkeen kriisit ovat seuranneet toisiaan, mutta tilanteesta huolimatta osa tiloista on pystynyt kehittämään toimintaansa ja pysymään kannattavina. Suomessa on tiloja, joissa piilee kehittämispotentiaalia, jota ei ole vielä syystä tai toisesta käytetty. Kehittymispotentiaalin kartoittamisessa ja tarkastelussa myös Välitä viljelijäksi -projektissa työskentelevät asiantuntijat ovat tilojen käytettävissä.

Lähtökohtana tarkastelussa tulee olla kokonaisvaltainen ote niin, että prosessissa käydään läpi tilan mahdollisuudet ja vaihtoehdot erityisesti maatalousyrittäjän tai maatalousyrittäjien näkökulmista. Siten on mahdollista välttää kehittämiseen, omistajanvaihdoksiin tai investointeihin liittyviä inhimillisiä riskejä kuten työuupumusta tai uuden tilanteen aiheuttamia ihmissuhderistiriitoja.

Näitä ja muita inhimillisiä riskejä voi ehkäistä vain niiden aktiivisella ennakoinnilla kuten työhyvinvointiin ja maatilan toimintakulttuuriin panostamalla.

Tilan tulevaisuuden ja kehityssuunnitelmien pohtimiseen kannattaa käyttää ulkopuolisia tahoja. Tulevaisuudessa pärjäävät ne tilat, jotka ottavat huomioon kaikki näkökulmat: talouden, tuotannon hallinnan, yrittäjien ja muiden tilan toimijoiden osaamisen ja työhyvinvoinnin. Välitä viljelijästä -projektin henkilöstöllä on erityisosaamista juuri näiden asioiden pohdintaan.

Asiantuntijana

ANNI KEKKI

Projektityöntekijä – Mela Työkykypalvelut – Välitä viljelijästä -projekti

Maitotilayrittäjän ja eläinten hyvinvointi kytkeytyvät toisiinsa

Maitotilayrittäjän työn henkinen ja fyysinen kuormittavuus tunnetaan ja tunnistetaan. Pitkään kuntapraktikkona työskennellyt läänineläinlääkäri tietää, miten yrittäjän uupumus näkyy valvontakäynnillä.

Lue lisää
Työ ja terveys
Uudistavaa viljelyä verkossa – oletko valmis?
Työ ja terveys
Maitotilayrittäjän ja eläinten hyvinvointi kytkeytyvät toisiinsa
Työ ja terveys
Avoimuus työnantajan valttina