Automaattilypsyn tilastoja - yli puolet maidosta AMS-tiloilta

Suomessa oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 1 370 automaattilypsytilaa, mikä on 30 prosenttia kaikista maitotiloista. Noin 55 prosenttia maidosta lypsetään automaattilypsyllä.

Vuoden 2022 lopussa Suomessa oli 4 572 maitotilaa, joista 1 370 tilalla maito lypsettiin automaattilypsyllä. Viime vuoden aikana automaattilypsyyn siirtyi 40 tilaa, mikä on 12 tilaa vähemmän kuin edellisvuonna. Huippuvuosina 2010 ja 2013 automaattilypsyyn siirtyi runsaat sata maitotilaa vuodessa.

Noin 55 prosenttia maidosta lypsettiin automaattilypsyllä vuoden 2022 lopussa.

Automaattilypsypaikkoja oli vuoden 2022 lopussa erillisrobotit ja automaattilypsykarusellit huomioiden yhteensä 2 242 kappaletta, ja suomalaisilla automaattilypsytiloilla oli keskimäärin 1,6 lypsypaikkaa per tila. Vuoden 2022 aikana automaattilypsypaikkojen määrä lisäys oli 85 kappaletta.

Vuosittain päivitettävä automaattilypsytiloja ja -lypsypaikkoja koskeva tilasto perustuu lypsyrobotteja maahantuovilta yrityksiltä kerättyihin tietoihin. Tilastossa esitetään vuoden lopun tilanne, ja mukaan on laskettu vain aktiiviset automaattilypsytilat ja käytössä olevat lypsyrobotit ja lypsypaikat.

Vuosien 2000–2011 luvut kokosi yhteen MTT:ssä (nyk. Luke) toiminut Maitokoneet-yksikkö. Tämän jälkeen tietojen kokoamisesta on vastannut Valio alkutuotanto. Vastaava kartoitus tehdään kaikissa Pohjoismaissa, ja pohjoismaisten meijerijärjestöjen maidon laatutyöryhmä (NMSM) kokoaa niistä vuosittain oman tilaston.

Teknologia
Tekoälystä tehoa talouteen
Teknologia
MilkSafe™ säästää aikaa ja euroja
Teknologia
3-NOP vähentää lehmien metaanipäästöjä