Enemmän analyysejä vuonna 2021

Maitotilat saavat tietoa tuottamansa maidon laadusta ja koostumuksesta tilasäiliömaidosta otettujen näytteiden analyysien perusteella. Vuoden 2021 alusta Valion aluelaboratorio alkaa analysoida automaattisesti kaikkien tilojen jokaisen hakukerran näytteet.

Maidonkeräysauton näytteenottolaitteella otettiin pitkän aikaa vain kaksi näytettä kuukaudessa. Iso edistysaskel tapahtui vuoden 2015 syksyllä, kun näytteitä alettiin ottaa tiloilla jokaiselta hakukerralta. Siirtyminen itse tarroitettavista pikareista valmiiksi esikoodattuihin näytepikareihin mahdollisti kattavan näytteenoton. Nyt kaikilta tiloilta on aina 30 ml näyte, joka voidaan analysoida tarpeen mukaan.

Otettu näyte on tähän saakka joko analysoitu tai hävitetty sen mukaisesti, mitä Seinäjoen Aluelaboratorion ylläpitämässä analysointisuunnitelmassa on määritelty. Tammikuusta 2018 alkaen kuukauden näytteistä neljä on analysoitu hinnoittelunäytteinä. Tilat ovat halutessaan voineet pyytää lisänäyteanalyysejä Valman kautta. Lisäksi osuuskunta on pyytänyt niitä tarvittaessa esimerkiksi kuormalaatupoikkeaman selvittämiseksi. Sekä hinnoittelu- että lisänäytteistä analysoidaan bakteerit, solut ja koostumus sekä urea, FFA ja jäätymispiste. Lisäksi lasketaan rasva-valkuaissuhde.

Kaikki analyysit tehdään Seinäjoen Aluelaboratoriossa ja ne ovat tilalle maksuttomia.

Näytteiden analysoinnissa tapahtuu historiallinen muutos vuoden 2021 alusta lähtien, kun aluelaboratorio analysoi automaattisesti kaikkien tilojen jokaisen hakukerran näytteet. Hinnoittelunäytteiden määrä pysyy ennallaan eli kuukauden näytteistä neljä vaikuttaa hinnoitteluun. Hinnoittelunäytepäivät arvotaan analysointisuunnitelmaan aina edellisen kuukauden lopulla. Loput noin 11 näytettä analysoidaan lisänäytteinä. Tilojen ei siis jatkossa tarvitse erikseen tehdä näytepyyntöjä Valman kautta.

Analysoinnin kattavuus ei jatkossakaan ole 100-prosenttinen, sillä otettuja näytteitä tarvitaan aika ajoin muuhun tarkoitukseen. Tyypillisimmin kuorman tilanäytteistä analysoidaan maidon vastaanotossa antibioottijäämät, kun kuormanäytteestä on löytynyt antibioottijäämiä. Kuorman korkea VHBI eli voihappobakteeri-itiötulos aiheuttaa myös kuorman tilanäytteiden käytön VHBI-määritykseen. Näytteitä lähetetään lisäksi Ruokavirastoon vuosittain virallista virustautikartoitusta varten.

Analyysituloksia voi puuttua myös, jos otettu näyte ei ole edustava esimerkiksi tilanteessa, jossa kylmäketju on katkennut. Näytteiden kuljetuslämpötilan hälytykset aiheuttavat sen, että bakteerituloksia ei hyväksytä.

Jatkuva maidon koostumuksen ja laadun seuranta sekä hallinta ovat entistä tärkeämpiä. Sopimustuotannossa ei rajoiteta rasva- ja valkuaispitoisuuksia, joten korkeat pitoisuudet ja siten hyvä koostumushinta nostavat maidon tilityshintaa. Tilan taloudellinen tulos paranee, kun maidon hinta on korkeampi, vaikka litramäärä on pienempi.

Ruokinnan tasapainon seurannassa tärkeää tietoa antavat lisäksi urealuku ja rasva-valkuaissuhde.

Bakteeri- ja solumäärien nousu paljastaa nopeasti esimerkiksi ongelmat maidon jäähdytyksessä tai pesuissa sekä lehmien utareterveydessä. Poikkeava jäätymispiste antaa aiheen tarkastaa pesujen toimivuus. Jos FFA on korkea, makuvirheen riski kasvaa ja on syytä selvittää muun muassa muokkautuuko maito jossain vaiheessa. Poikkeamien aiheuttamat toimenpiteet on kuvattu tarkemmin tuotantotapaohjeissa. Kun jokaisen hakukerran maito analysoidaan, tila on koko ajan selvillä tilanteestaan ja pääsee nopeasti tekemään korjaavat toimenpiteet. Myös kuormien laatu pysyy hyvänä.

Joka näytteen analysointi helpottaa ja nopeuttaa kuormapoikkeamien selvitystyötä osuuskunnissa ja tuotantolaitoksissa. Korjaavat toimenpiteet voidaan aloittaa heti, kun tilamaitojen analyysitulokset ovat kattavasti käytössä samasta maitokuormasta. Nopeus korostuu erityisesti kuormien bakteeripoikkeamien ja makuvirheiden selvittämisessä, jolloin voidaan estää uusien poikkeamien synty.

Kuva: Janne Viinanen