Euroopan maidontuotanto kasvussa

EU:n maidontuotanto kasvoi viime vuonna alle prosentin. Alkuvuodesta kasvuvauhti oli nopeampi, mutta kesän kuumuus ja kuivuus vaikuttivat rehusatoon ja siten maidontuotantoon useissa jäsenmaissa.

Eniten maidontuotanto kasvoi Saksassa, Irlannissa ja Puolassa. Vaikka Saksan tuotantomäärä kasvoi vain 1,7 prosenttia, se tarkoitti maitomäärissä huikeaa 554 miljoonaa litraa eli neljäsosa Suomen tuotannosta.

Tuotanto supistui edelleen Hollannissa fosfaattirajoituksen vuoksi. Vuonna 2017 toimenpiteet perustuivat Hollannissa sektorin vapaaehtoisuuteen, mutta velvoittava lainsäädäntö tuli voimaan 2018.

Tammikuun 2019 tuotanto oli isoissa tuottajamaissa Saksassa, Ranskassa ja Hollannissa alle edellisvuoden vastaavan kuukauden. Puolassa maitoa sen sijaan lypsettiin hieman enemmän.

Arviot varsinkin kevään tuotantomäärien kasvusta ovat yleisesti melko maltillisia. Esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa tuotannon odotetaan jäävän alle viime vuoden. EU-komission arviot ovat samansuuntaisia, alkuvuodesta ollaan hieman miinuksella ja loppuvuodesta plussalla, kuitenkin kokonaisuudessaan alle prosentin vuotuisessa kasvuvauhdissa.

Globaalisti merkittävimpien vientimaiden yhteenlaskettu tuotanto hiipui hieman loppuvuodesta, erityisesti EU:n ja Australian. Kasvu oli Yhdysvalloissa tavallista hitaampaa, sen sijaan Uusi-Seelanti ylsi uuteen tuotantoennätykseen.

Markkinat ovat paremmin tasapainossa kuin aikaisempina vuosina, sillä EU:n rasvattoman maitojauheen interventiovarastot on pystytty purkamaan.

Tosin samaan aikaan, kun tuoreen jauheen hinta on vahvistunut, voin hinta on heikentynyt.

Markkinoita varjostaa Britannian ero EU:sta. Britannia on julkistanut listan tulleista, jotka koskisivat kaikkia maita ja tulisivat voimaan kovan Brexitin tapahtuessa. Tullit ovat huomattavasti alemmat kuin WTO-tullit, joten vienti EU:sta Britanniaan jatkuu merkittävällä tasolla.

Voin ja jauheen hinta heijastuu suoraan maidon tuottajahintaan. Tammikuun keskimääräinen hinta oli EU:ssa 35 snt/100 kg maitoa. Hinta on korkeampi kuin voin ja jauheen hinnoista laskettava teoreettinen tuottajahinta.

Suomessa maidon hinta on korkeampi kuin lähimmissä kilpailijamaissa ja selvästi EU:n keskimääräistä hintaa parempi.

Maitotuotteiden maailmankauppa piristyi viime vuonna hieman. Erityisesti rasvattoman maito-jauheen maailmankauppa kasvoi, mihin saattoi vaikuttaa EU:n interventiovarastoista purkama edullinen tavara.

Myös juuston ja herajauheen maailmankauppa jatkoi tasaista kasvuaan.

Rasvaisen maitojauheen ja voin kauppa palasivat notkahduksen jälkeen kasvu-uralle.

Tärkein yksittäinen tekijä on Kiinan vahva kysyntä. Tuonti ylitti huippuvuoden 2014 tuonnin. Herajauheen, rasvattoman maitojauheen, rasvaisen maitojauheen, juuston ja voin tuonti Kiinaan kasvoi edellisvuodesta.

Sen verran tuonnin rakenteessa on tapahtunut muutoksia, että rasvaisen maitojauheen tuonti on pienentynyt huippuvuosista 2013 ja 2014. Kiina on syrjäyttänyt Venäjän suurimpana voin tuojamaana.

Uusi-Seelanti on suurin voin viejä ja kasvattanut vientiään viime vuonna 5 prosentilla. EU:n voin vienti supistui. Vietävää ei ollut, eikä hintakaan ollut kilpailukykyinen maailmanmarkkinoilla.

Rasvattoman maitojauheen vienti kasvoi EU:sta 7 prosenttia.

Jauheen hinta oli hyvin alhainen ja siten ikään kuin kilpailukykyinen maailmanmarkkinoilla. Osa viennistä oli interventiovaraston purkua. Rasvattoman maitojauheen vienti Yhdysvalloista kasvoi voimakkaasti.

EU on merkittävin juuston toimittaja maailmanmarkkinoille 830 miljoonalla kilolla. Se on yli kaksinkertainen määrä Uuden-Seelannin tai Yhdysvaltojen vientiin verrattuna. Saksassa, Hollannissa ja Itävallassa on uutta juustokapasiteettia, joka tukee viennin kasvua edelleen.

 • Riitta Brandt - Edunvalvontajohtaja, Valio Oy

  Riitta Brandt

  Edunvalvontajohtaja
  Valio Oy

  Twitter: @RiittaBrandt

 • Tiina Kanervo - Talousjohtaja, Valio Oy

  Tiina Kanervo

  Talousjohtaja
  Valio Oy

  Twitter: @tiinatwit