Hiilineutraalin maitoketjun kuulumiset

Valio julkaisi vuosi sitten ensimmäisenä meijerinä maailmassa laajan ohjelman, jonka tavoitteena on nollata arvoketjun hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä.

Ohjelma on saanut runsaasti kiitosta, koska ilmastovaikutuksiamme pienennetään arvoketjun sisäisin toimin eikä muualta ostettujen kompensaatioiden avulla. Lisäksi ohjelmaa on kiitetty kokonaisvaltaiseksi, joka huomioi koko ketjun mahdollisuudet alkutuotannosta aina kaupan hyllylle saakka. Tavoite on silti haastava ja työ on alussa.

Ensimmäisen puolen vuoden aikana olemme keskittyneet kolmeen pääasiaan: nurmen hiilensidontaan, lannan käsittelyyn ja turvemaiden päästöihin. Pureudumme näiden lisäksi maidontuotannon päästöihin ja logistiikan sekä meijeriprosessien energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden kehittämiseen.

Lähes 170 valiolaista maitotilaa on jo osallistunut BSAG:n kanssa yhteistyössä järjestettyihin hiiliviljelijäkoulutuksiin. Jatkamme koulutuksia ensi vuonna. Innostuneisuus on kuvaavin sana kertomaan tilaisuuksien luonteesta, vaikka median syyllistäväkin ryöpytys nautaketjua kohtaan jatkuu. Hiiliviljelyopit ovat ihan tavallisia nurmiviljelyn oppeja, joita voidaan ottaa käyttöön matalalla kynnyksellä jokaisella maitotilalla. Tuloksena on lisää orgaanista ainesta maaperään ja parempia satoja viljelyvarmuuden parantuessa.

Suomen uusi hallitus on ottanut lantabiokaasun vahvasti ohjelmaansa. Kansallinen biokaasutyöryhmä pohtii nyt kaasuntuotannon tukitoimia. Valioryhmän osalta on arvioitu, että noin kolmasosa lannasta voitaisiin nykytekniikalla prosessoida biokaasuksi ja ravinnetuotteiksi, jos syötelogistiikka järjestetään riittävän tehokkaasti. Tätä viestiä viemme biokaasutyöryhmälle. Samalla hajautettua lannankäsittelyä on kehitettävä, jotta tilakohtaisille ja pienille laitoksille löytyisi kannattavia ratkaisuja.

Paras ilmastohyöty biokaasusta saadaan liikennepolttoaineena, jota olemme pilotoineet sekä maidonkeräilyssä että tuotteiden asiakasjakelussa. Kokemukset ovat olleet hyviä ja tästä on hyvä jatkaa!

Valio järjesti syyskuussa turvemaiden viljelyyn keskittyvän työpajan, johon osallistuivat alan parhaat asiantuntijat Suomesta. Tämä oli lähtölaukaus joulukuussa järjestettävälle innovaatiotapahtumalle, jossa 8 joukkuetta kehittää ideoita ja menetelmiä orgaanisten maiden päästöjen vähentämiseen. Tärkein huomio työpajasta oli, että turvemaat ovat iso mahdollisuus päästöjen vähentämiseen. Innovaatiotapahtuman parhaita ideoita tulemme kokeilemaan käytännössä jo ensi kesänä.

Keskustelu elintarvikkeiden hiilijalanjäljistä kiihtyy. On hyvä muistaa, että yksittäisen tuotteen yksittäinen luku ei kerro juuri mitään, ellei samalla kerrota mitä tuotteen ilmastotehokuuden parantamiseksi voidaan tehdä. Lisäksi on selvää, että laskentamenetelmissä on puutteita ja menetelmien yhtenäistäminen pahasti kesken. Tämä tekee hiilijalanjälkilukujen vertailuista lähes mahdotonta.

Valiolla on panostettu raakamaidon ja maitotuotteiden ilmastolaskentaan. Olemme päässeet niin pitkälle, että otamme käyttöön raakamaidon hiilijalanjäljen laskennan työkalun ensi vuonna. Laskentamallia sertifioidaan parhaillaan riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta. Työkalu saadaan pilottikäyttöön jo alkuvuodesta. Tilakohtainen hiilitaselaskenta konkretisoi toimenpiteet, joihin tilan kannattaa panostaa parantaessaan ilmastotehokkuuttaan. Toivomme, että tästä kehittyy tulevaisuudessa jokaisen tilan rutiinityökalu.

Katso lisää artikkeleita

Katsaukset
Sanoilla on väliä
Katsaukset
Veturin voimalla eteenpäin
Tavataan Valiolla
Brändien avulla parempaa bisnestä