Klebsiella

Klebsiella-utaretulehduksen ennalta-ehkäisy on tärkeää, koska se paranee melko huonosti. Valion aluelaboratorion näytteistä 1,1 prosentista löytyi toissa vuonna Klebsiella oxytoca ja Klebsiella penumoniae.

Oireet ja hoito

Klebsiellat aiheuttavat lievän, keskivaikean tai vaikean, usein kuumeisen utare-tulehduksen, jonka hoitoennuste ei ole kovin hyvä. Hoidossa käytetään laajakirjoisia antibiootteja, sillä penisilliini ei tehoa. Usein sairastunut lehmä poistetaan madaltuneen tuotoksen tai kroonistuneen utaretulehduksen takia.

Esiintyminen

Klebsiellat ovat luonnossa yleisiä, joten niitä pesii yleisesti myös navetoissa. Bakteerit kulkeutuvat navetoihin muun muassa rehujen, kuivikkeiden, jalkineiden ja sorkkien mukana. Mitä kosteampaa ja likaisempaa navetassa on, sitä enemmän on myös Klebsielloja.

Klebsiellat lisääntyvät erityisen hyvin vesikupeissa ja -altaissa. Kun lehmät juovat saastunutta vettä, bakteerit kulkeutuvat ruuansulatuskanavaan ja sitä kautta ulosteisiin.

Jos uloste likaa vetimet, Klebsiella- utaretulehdusten riski kasvaa selvästi – likaiset lantakäytävät ja huonosti puhdistetut sekä kuivitetut parret lisäävät siis vetimien tulehtumisriskiä.

Suomessa kosteiden navetoiden parsista löytyy Klebsielloja enemmän kuin kuivien navetoiden parsista.

Ulosteessa Klebsiellat kulkeutuvat myös AMS-järjestelmien vedinten puhdistusjärjestelmien pinnoille, joista on lyhyt matka vetimien sisään.

Kuivikkeiden laadulla on merkitystä. Koska Klebsielloja voi olla puuperäisissä kuivikkeissa, kuivikkeet on säilytettävä puhtaina ja kuivina, jotta Klebsiellat eivät pääse lisääntymään. Suomessa Klebsielloja on löytynyt laboratoriotutkimuksissa Lelyn vedinpesuharjoista, juomavesistä, kuivikkeista ja parsien pinnoilta.

Klebsiella-utaretulehduksia on ulkomaisten tutkimusten mukaan enemmän pihatoissa kuin parsinavetoissa ja enemmän matalan soluluvun (< 150 000 solua/ml) kuin korkean soluluvun navetoissa, koska matalan soluluvun navetoissa puolustuksen hälytystila saattaa uinua. Suomessa Klebsiella-epidemiat näyttävät lisääntyneen, kun pihatoita on tullut enemmän.

Ennaltaehkäisy

Juoma-astioiden puhtaudella on tärkeä merkitys utaretulehduksen ehkäisyssä, koska Klebsiellat pesiytyvät erityisesti niihin. Klebsiellat saattavat myös pesiytyä lämmönvaihdinjärjestelmän veteen, jolloin järjestelmä on tyhjennettävä ja desinfioitava.

Vesiastioiden päivittäinen puhdistus lämpimänä vuodenaikana on järkevää, samoin Lely-vedinpesuharjojen peseminen esimerkiksi Fairylla ja kuumalla vedellä. Myös vedinpesukupit ja muu robottien lähiympäristö pitäisi pestä hyvin joka päivä.

Parsissa on järkevää käyttää vain hyvälaatuista, kuivaa sekä puhdasta kuiviketta, jotka kannattaa vaihtaa lehmän utareen alta päivittäin.

Likaiset lantakäytävät edesauttavat lannan kulkeutumista parsiin ja vetimiin, joten lantakäytävät on pidettävä puhtaina. Klebsiellat viihtyvät myös märkien kulkuväylien liejussa.

Kirjoittaja: Eläinlääkäri Laura Kulkas 21.2.2017

Piirros: Ossi Hiekkala

Katso lisää artikkeleita

Utaretulehdusmikrobit
Hiivojen aiheuttama utaretulehdus
Utaretulehdusmikrobit
Staphylococcus aureus
Utaretulehdusmikrobit
Escherichia coli