Laatu ja laadunvarmistus kehittyvät käsi kädessä

Valiolaisten maitotilojen maidon laatu on kehittynyt erinomaisesti 1990-luvulta alkaen. Perustyö maidon laadun varmistamiseksi tehdään päivittäin – tästä iso kiitos valiolaisille maitotilayrittäjille!

Parhaimman eli E-luokan osuus tuotetusta maidosta on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2016 E-luokkaisen maidon osuus ylsi uuteen ennätykseen, 96,5 prosenttiin. Kuluvan vuoden tammi–lokakuussa E-luokkaista maitoa on ollut lähes 97 prosenttia, joten uusi ennätys on taas syntymässä. Merkittävää kehityksessä on, että II-luokkaisen maidon osuus on erittäin pieni. Viime vuonna sen osuus oli 0,01 prosenttia, eli II-luokkaan meni vain 241 584 litraa maitoa. Kuluvana vuonna on ollut useita kuukausia, jolloin II-luokan maitoa ei ole ollut ollenkaan.

Näistä luvuista voimme olla ylpeitä! Laadunvarmistukseen oleellisena osana kuuluu kaikkia valiolaisia omistajayrittäjiä palveleva analytiikka.

Seinäjoen maitolaboratorion toimintaan ja automatisointiin on panostettu. Sen jälkeen toimintavarmuutta on jatkuvasti kehitetty yhteistyössä maidonkeräilykuljetusten kanssa. Analyysien toimitusvarmuus on vakiintunut korkealle tasolle ja kustannustehokkuus on automatisoinnin tuloksena parempi kuin koskaan aikaisemmin.

Tilakohtaisen maitomäärän kasvaessa on tarpeen kehittää myös maidon hinnoittelun näytemääriä. Vuoden 2018 alusta otetaankin hinnoittelunäyte joka viikko. Virallisia hinnoittelunäytteitä on 4 kuukaudessa nykyisen 3 sijaan. Käytännössä siis nykyinen kerran kuussa otettava neuvonnallinen lisänäyte muuttuu viralliseksi hinnoittelunäytteeksi. Tämän lisäksi – kuten tähänkin asti – voimme tarjota kaikille halukkaille maidon koostumus- ja laatu-analyysin vaikka joka hakukerran maitonäytteestä. Koska näyte otetaan jokaisella hakukerralla, ei tästä synny suurta lisäkustannusta. Lisänäytepyynnöt tehdään tutulla tavalla Valman kautta.

Maitotililaskelman hinnoittelun laskentaperusteisiin tulee pieniä muutoksia vuoden 2018 alusta. Maidon rasva- ja valkuaispitoisuuden hinta-peruste lasketaan kyseisen kuukauden 4 näytteen aritmeettisena keskiarvona. Maidon bakteeri- ja solumäärien laskentaperusteet säilyvät ennallaan, vaikka näytemäärät lisääntyvät. Bakteerien osalta hintaperuste on 2 viimeisen kuukauden geometrinen keskiarvo, jolloin laskentaan kuuluu normaalisti 8 näytettä. Vastaavasti solujen hintaperuste on 3 kuukauden geometrinen keskiarvo, ja näytteitä siihen sisältyy normaalisti 12 kappaletta nykyisen 9 sijaan.

Edellä kuvattujen laatuhinnoittelumuutosten lisäksi vuoden 2018 alusta lähtien Valioryhmän osuuskunnat maksavat yhden sentin vastuullisuuslisää maitolitraa kohden ehdot täyttäville tiloille. Vielä on hyvää aikaa valmistautua muutokseen ja varmistaa, että tilan terveydenhuoltosopimus on kunnossa ja itsearviointi tehty.

Maidon korkea laatu ei ole itsestäänselvyys. Se vaatii jatkuvaa työtä ja tarkkuutta tilatasolla sekä toimivaa laadunvarmistusta ja analysoinnin toimivuutta. Viime vuosien kehityksen valossa tarkasteltuna nämä ovat Valioryhmässä erinomaisessa kunnossa.

Katso lisää artikkeleita

Katsaukset
Kohti valoisampaa vuotta 2021
Katsaukset
Tehokkuus ja hinnat kannattavuuden ytimessä
Tavataan Valiolla
Huomio tuotantokustannuksiin