Laboratorioanalyysi­tulokset sähköisesti

Paperikirjeiden poistuessa analyysitulokset pääsee katsomaan kätevästi Valmasta.

Analyysitulosten raportointimahdollisuuksista tulee poistumaan paperikirje toukokuun 2021 lopussa. Analyysitulosten lähes reaaliaikainen raportointi tapahtuu Seinäjoen aluelaboratoriosta valiolaisille maitotiloille Valmaan. Tulokset tallentuvat Valman Analyysit-osioon näytetyypeittäin.

Taustalla ovat kustannussäästöt. Laboratoriossa on etsitty säästökohteita, kuten kaikissa muissakin Valion toiminnoissa. Postituskuluissa on mahdollista säästää tuhansia euroja kuukausittain. Myös aikaa säästyy, kun postitustyö jää pois.

Valiolaisista maitotiloista lähes kaikki ovat aktiivisia Valman käyttäjiä. Mikäli tilan ei ole mahdollista käyttää Valmaa, on analyysitulokset hyvin perustellusta syystä mahdollista saada jatkossakin kirjepostina. Ilmoitus siitä, että tarvitsee analyysikirjeet myös toukokuun jälkeen, on tehtävä osuuskuntaan viimeistään 15.5.2021.

Analyysitulokset siirtyvät Valmaan lähes reaaliaikaisesti.

Laboratoriossa on mahdollista seurata näytteiden viipymää laboratoriossa eli aikaa, joka kuluu näytteen kirjauksesta tuloksen raportoimiseen. Laboratorion raportointiviiveen lisäksi kuljetuksesta tulee oma viive. Pääsääntöisesti raakamaitonäytteiden kokonaisbakteeri- ja pitoisuusanalyysit valmistuvat samana päivänä, kun ne ovat saapuneet laboratorioon. Raakamaidosta tehtävä seleenimääritys tehdään alihankintana. Tulosviive määrityksissä voi olla 1–3 viikkoa.

Tiineysnäytteistä suurin osa valmistuu vuorokauden sisällä laboratorioon saapumisesta. Näytteissä, joissa viivettä on enemmän, se aiheutuu analysointijärjestyksestä ja työvoimajärjestelyistä. Tuotosseurantanäytteistä pyydetyistä näytteistä analysoidaan ensin koostumus ja tämän jälkeen näytteet ohjataan tiineysmääritykseen. Tiineysmäärityksiä tehdään laboratoriossa vain arkipäivisin.

Rehunäytteiden analysointiin kuuluu yön yli kuivaaminen, mikä tuo tulosten valmistumiseen päivän viiveen. Kaikkia rehunäytteiden määrityksiä ei tällä hetkellä tehdä Valiolla, vaan osa määrityksistä ostetaan alihankintana. Tällaisia määrityksiä ovat raakamaidon seleenimääritys sekä rehuista tehtävät seuraavat lisämääritykset: seleeni, kloridi ja rikki, tärkkelys sekä natrium. Lisäksi alihankintana tehdään teollista rehua sisältävät seosrehut sekä rypsi-, olki-, vehnä-, ruis-, herne- ja härkäpapunäytteet, sekä edellä mainittujen kivennäisanalyysit. Alihankintana tehtävät määritykset raportoidaan Valion kautta Valmaan. Tulosviive näissä määrityksissä on 1–3 viikkoa.

Utaretulehdusnäytteitä analysoidaan laboratoriossa kaikkina viikonpäivinä. Pääsääntöisesti tulokset valmistuvat samana päivänä kuin ne ovat laboratorioon saapuneet. Viikonloppuisin päivän viive on osalle näytteistä mahdollinen.

Vuoden 2020 tilasto tiineysnäytteiden läpimenoajasta laboratoriossa eli aika, joka kuluu näytteiden vastaanottamisesta tuloksen siirtymiseen Valmaan.