Laidunkausi lähestyy: näyteikkuna valiolaiselle tuotannolle

Valion laajaan vastuullisuusohjelmaan kuuluva laatu- ja tuotantotapauudistus on edistynyt hienosti. Tästä kuuluu iso kiitos omistajayrittäjille ja osuuskunnille.

Helmikuussa koko Valioryhmässä tuotetusta maidosta noin 91 prosenttia täytti vastuullisuuslisän kriteerit. Uskomme, että osuus nousee vielä selvästi vuoden loppua kohden. Näitä lukuja kelpaa esitellä myös kevään Laitumellelasku-tapahtumissa.

Vaikka tämän lehden ilmestyessä on todennäköisesti vielä lunta suuressa osassa maata, on hyvä huomioida laiduntamisen tärkeys.

Laiduntamisen ja ulkoilun edut eläinten hyvinvoinnille ovat kiistattomat.

Tästä syystä Valioryhmän uudet laatu- ja tuotantotapaohjeet suosittavat vahvasti laiduntamista ja ympärivuotista ulkoilua sekä parsinavetoihin että pihatoihin.

Nimenomaan laiduntaminen on kuluttajille se kaikkein näkyvin ja ymmärretyin nautaeläinten pitoon liittyvä toive. Jotkut meijeriyritykset Euroopassa ovatkin omissa vastuullisuusohjelmissaan ottaneet laiduntamisen erityistavoitteeksi. Ainakin yksi merkittävä meijeri myös maksaa lisähintaa sekä lehmien ja nuoren karjan laidunnuksesta.

Tänäkin keväänä Valio ja valiolaiset osuuskunnat järjestävät ympäri maata useita lehmien laidunkauden aloitustapahtumia. Viime vuosina niiden suosio on ollut nousussa. Tapahtumiin tullaan usein koko perheen voimin nauttimaan keväisestä luonnosta ja lehmien riemusta. Lehmien pidosta ja maidontuotannosta ollaan aidosti kiinnostuneita.

Tällä hetkellä arvioimme, että Valioryhmän tiloista noin 70 prosenttia laiduntaa lehmiään, mutta osuus on ollut hienoisessa laskussa. Talviaikainen jaloittelu on käytössä joka kymmenennellä tilalla.

Noin 20 prosentilla tiloista lehmät ovat aina sisällä. Talviaikainen ulkoilutus on yleistymässä, mutta niin myös eläinten jatkuva sisällä pitäminen. Laiduntaminen varmasti lisää työtä muutenkin kiireisenä kesäaikana. Toisaalta jokainen maisemassa näkyvä karja on panostus eläinten hyvinvointiin ja näyteikkuna valiolaiselle vastuulliselle tuotannolle.

Valioryhmässä on laaja yhteisymmärrys eläinten hyvinvoinnin tärkeydestä. Myös laiduntamiseen kannattaa vahvasti satsata – eläimet ja tuotteitamme ostavat kuluttajat kiittävät.

Katso lisää artikkeleita

Katsaukset
Kohti valoisampaa vuotta 2021
Katsaukset
Tehokkuus ja hinnat kannattavuuden ytimessä
Tavataan Valiolla
Huomio tuotantokustannuksiin