Lisää faktoja keskusteluun

Ympäristöjärjestöt syyllistävät surutta kotieläintuotantoa ja haluaisivat ohjata ruoan kulutusta kasviksiin. Ohjauskeinoina on nostettu esille liha- ja maitoverot sekä maataloustukien siirtäminen kotieläintuotannolta kasvituotannolle.

Tässä keskustelussa sekoittuvat faktat ja fiktiot. Suomen olosuhteissa, joissa nurmi kasvaa hyvin, on nurmeen perustuva maidon- ja lihantuotanto hyvin perusteltua ja myös ympäristön sekä ilmaston kannalta kestävää ruoantuotantoa − puhumattakaan ravitsemuksellisesta näkökulmasta.

Keskustelu ruoan ympärillä käy ehkä kovempana kuin koskaan.

Toistaiseksi muutokset kuluttajien ruokailutottumuksissa ovat pienempiä kuin julkisesta keskustelusta voisi olettaa. Lihansyönti on pysynyt entisellä tasolla ja siipikarjanlihan syönti on jopa lisääntynyt. Suurinta muutos on ollut viime vuosina nestemaidoissa, joiden kulutus on ollut laskussa globaalisti. Viimeisten viiden vuoden aikana nestemaitojen juonti on vähentynyt Euroopassa viiden prosentin ja USA:ssa kolmen prosentin vuosivauhtia. Suomi on maidon juonnissa edelleen maailman kärkimaita, mutta viime vuosina suunta on meilläkin ollut globaalin trendin mukaisesti alaspäin.

Maitoa korvaavien tuotteiden myynti on vielä vähäistä, mutta maitotuotteiden korvikkeiden myynti on viime vuosina kasvanut maailmanlaajuisesti 8 prosentin vuosivauhtia. Markkinamuutoksista huolimatta myös maidon kysynnän odotetaan kasvavan 2,5 prosenttia vuodessa, kun kulutus kehittyvillä markkinoilla Aasiassa ja Afrikassa kasvaa. Kun maitotuotteiden markkinat painottuvat maatieteellisesti yhä etäämmälle, on entistä suurempi osa maitotuotteista jalostettava pitkään säilyvään muotoon.

OP:n entinen pääjohtaja Reijo Karhinen julkisti helmikuussa raporttinsa, jonka tavoitteena on maatalouden yrittäjätulon kasvattaminen. Myös Valion hallitus tapasi raportin luovutuksen jälkeen Karhisen ja käytiin hyvä, laaja keskustelu selvitystyön aikana esille nousseista asioista. Helppoa tavoitteen mukainen 500 miljoonan euron yrittäjätulon nosto ei ole, vaan se vaatii koko ruokaketjun panostusta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Ruoantuotannon säilyminen Suomessa pitkällä aikavälillä edellyttää kannattavaa alkutuotantoa. Valio on jo vuosi sitten käynnistänyt Projekti #2021 -tehostamisohjelman, jolla tavoitellaan maitotuottotason nostoa.

Maitomarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan tasapaino vaikuttaa hyvin keskeisesti maidon tuottajahintoihin. Erittäin hyvä asia tasapainon kannalta oli EU:n maito-jauheen interventiovarastojen tyhjeneminen vuoden alussa, mikä on piristänyt rasvattoman maitojauheen hintaa maailmalla.

Viime kesänä Keski- ja Pohjois-Euroopassa pitkään jatkunut kuivuus- ja hellejakso jarrutti maidon virtausta syksyllä ja talvella, ja leikkasi merkittävästi tarjontaa. Tänä keväänä Euroopassa olosuhteet ovat olleet erittäin hyvät, ruoho kasvaa laitumilla ja jännityksellä odotetaan, pysyykö maitomarkkina kevään maidontuotannon huipun aikana tasapainossa vai tulviiko maitoa Euroopassa yli äyräiden.

Riippumatta siitä, mitä maitomarkkinoilla tapahtuu, Valio tekee omia tehostamistoimiaan, joilla pyritään kasvattamaan eroa eurooppalaiseen keskihintaan.

Katso lisää artikkeleita

Katsaukset
Sanoilla on väliä
Katsaukset
Veturin voimalla eteenpäin
Katsaukset
Maitoa tarvitaan jatkossakin meillä ja maailmalla