Lisää tehokkuutta koko ketjuun

Maidon pitoisuushinnoittelun muutokset ovat keskusteluttaneet yrittäjiä kesän ja syksyn aikana.

Valman Talousosion maidon koostumushintalaskurilla voi laskea maidosta saatavan tuottajahinnan vuoden 2019 alusta voimaan astuvilla hinnoittelumuutoksilla. Moni tila on panostanut maidon pitoisuuksiin jo pitkään, mutta viimeistään nyt kustannustehokkaita keinoja pitoisuuksien nostoon kannattaa etsiä ja käyttää.

Tätä kirjoittaessani näyttää siltä, että kaksi Valioryhmän osuuskuntaa, Maitosuomi ja Itä-Maito, ovat mitä todennäköisimmin yhdistymässä syksyllä 2019. Osuuskuntien yhdistymispäätöksistä vastaavat omistajayrittäjämme, Te yrittäjät myös käytätte päätäntävaltaa Valion hallituksessa ja hallintoneuvostossa ohjaten Valion toimintaa haluttuun suuntaan. Valion hallintoneuvoston kokoonpano on esitelty tämän lehden sivuilla 12–13.

On välttämätöntä tehostaa toimintaa niin Valiolla, maito-osuuskunnissa kuin tiloillakin. Se on yksi keinomme vaikuttaa maitoelinkeinon ja maitotilojen omistaman, yli satavuotiaan yrityksen tulevaisuuteen. On löydyttävä tapoja ja osaamista karsia turhaa työtä, kuluja ja hukkaa. Valioryhmän huippuasiantuntijat ovat tässä työssä apunanne tiloilla.

Odotamme vuoden lopulle myös selvitysmies Reijo Karhisen raporttia siitä, miten maatalouden kannattavuutta voisi parantaa. Kaikki keinot ovat nyt tärkeitä!