Maailma muutoksessa

Kreikkalaisen filosofin Herakleitoksen viisaus ”Vain muutos on pysyvää” on konkretisoitunut tänä keväänä erityisellä tavalla koko maailmassa. Laajalle levinnyt koronaviruspandemia on suistamassa talouksia niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella vaikeuksiin. Kotimaisen ruoantuotannon arvostus on kasvanut, kun ihmiset ovat tiedostaneet globaalin ruoantuotannon haasteet ja rajoitteet kriisitilanteissa.

Pandemian vuoksi kevään ja kesän tilaisuudet, esimerkiksi Laitumelle lasku -tapahtumat ja Farmari 2020 Maatalousnäyttely, on peruttu. Myös muut Valio-ryhmän tilaisuudet on kevään ajalta siirretty myöhempään ajankohtaan, peruutettu tai muutettu verkkotilaisuuksiksi.

Tätä kirjoittaessani huhtikuun alussa selvitämme Valiolla mahdollisuuksia järjestää suosittuja tapahtumia ja tilaisuuksia − esimerkiksi kevään Laitumelle laskuja − verkkolähetyksinä eli livestream-tilaisuuksina. Kun fyysiset tapaamiset eivät ole mahdollisia, on sosiaalisten kontaktien ylläpitoon hyvä löytää muita keinoja.

Maitotiloilla varautuminen koronaviruksen aiheuttamiin sairastumistilanteisiin on aloitettu pohtimalla tilan turva-verkkoja ja työvoiman varajärjestelyjä normaalia tarkemmin. On minimoitu kontakteja, ja parannettu hygieniaa entisestään. ETT ry:n toiminnanjohtaja Ina Toppari nostaa sivuilla 20−23 esiin maitotilojen bioturvan ja tautisuojauksen merkityksen. Tautisuojauskäytännöissä saattaa olla jollain tiloilla vielä aukkoja. Jokaisen maitotilan olisi järkevää käyttää Nasevaa sekä karjan terveydenhuollon että tautisuojauksen työkaluna.

ETT ry:n asiantuntijaeläinlääkäri vinkkaa sivulla 30 tiloja kokoamaan selkeät ohjeet ja opasteet, joita noudattamalla tilalla vieraileva osaa toimia oikein tautiriskien minimoimiseksi. Lisää työkaluja toimivan tautisulun toteuttamiseen löydät Valman Valio Terveys -osion kirjastosta. Valmasta löydät myös maitotilaa koskevaa informaatiota koronaviruksesta Maitotilan kriisivalmius -osiosta.

Katso lisää Tavataan Valiolla -artikkeleja

Katsaukset
Kohti valoisampaa vuotta 2021
Katsaukset
Tehokkuus ja hinnat kannattavuuden ytimessä
Tavataan Valiolla
Huomio tuotantokustannuksiin