Naseva kerää tietoa lääkkeiden käytöstä

Nasevassa on kerätty tietoa naudoille käytettävistä lääkkeistä siitä saakka, kun ketjuinformaatiota koskeva vaatimus astui voimaan vuonna 2009. Tiedot kertyvät eläinlääkäreiden terveydenhuolto- tai sairaskäynneillä tehdyistä toimista kuten lääkityksistä, käynneillä tehdyistä karjan terveyttä koskevista havainnoista ja näytteidenotoista.

Pitopaikkakohtaista terveydenhuoltokäyntitietoa sekä yksilökohtaista hoitotietoa on pystytty kokoamaan kuvaajien muotoon Nasevan Tilastot-sivulle. Antibioottien kuukausittaista käyttöä esittävän kuvaajan avulla saadaan kuva pitopaikan antibioottien käyttömääristä verrattuna saman tuotantosuunnan saman eläinryhmän eläimiin koko maan osalta. Kuvaajasta näkee, kuinka monta eläintä on hakujaksolla hoidettu antibiooteilla kunkin kuukauden aikana. Kun tätä tietoa verrataan pitopaikalla samaan aikaan olleiden eläinten määrään, saadaan näkyviin myös prosentuaalinen osuus antibioottihoitoja saaneista eläimistä.

Hoidettujen eläinten tarkastelun lisäksi kuvaajaan voidaan valita käyräksi, kuinka monta antibioottipäiväannosta käytettiin kunkin kuukauden aikana, ja mikä on niiden vastaava prosentuaalinen osuus eläintä kohti. Naseva-tiedon avulla eläinlääkäri voi jatkossa paremmin seurata tilan lääkkeiden käyttöä ja arvioida mahdollista antibioottiresistenssin kehittymisriskiä. Terveydenhuoltokäynnillä voidaan samalla asettaa tavoitteita lääkkeiden käyttötarpeiden vähentämiseksi esimerkiksi paremman tautisuojauksen avulla pitopaikassa.

Kiitokset kuluneista vuosista ja hyvästä yhteistyöstä kaikille tätä palstaa lukeville ja Nasevan kanssa asioineille maitotilayrittäjille, eläinlääkäreille ja yhteistyökumppaneille! Jään eläkkeelle mielenkiintoisesta ja antoisasta pestistä 30.11.2022 ja luovutan Nasevan kehittämisen hyviin käsiin.

Hyvää joulun odotusta toivottaen,

Erja Tuunainen
Asiantuntijaeläinlääkäri
Naseva
naseva.fi

Nasevasti
Tarkempaa tietoa vasikan elämästä
Nasevasti
Haluaisitko olla mukana tekemässä hyvinvointihistoriaa?
Nasevasti
Kerro, kerro kuvastin, voiko Mustikki hyvin?