Näytteenottotarvikkeet Valmakaupasta

Raakamaito-, rehu- ja talousvesi-näytteiden näytteenottotarvikkeet hankitaan Valmakaupasta.

Maitotilayrittäjä saa tilattua Valmakaupasta oikeat tarvikkeet raakamaito-, rehu- ja talousvesinäytteiden ottoa varten. Työskentely laboratoriossa sujuu, kun näytteet on otettu omiin näytteenottotarvikkeisiinsa.

Näytteen mukana toimitetaan aina myös näyte-saate, josta näkyy maitotilayrittäjän osuuskunta ja tuottajanumero sekä nimi ja muut tarvittavat tunnisteet. Saatteet tulostetaan Valmasta Analyysit ja Näytesaatteet -osiosta.

Näytteenotto-ohjeet ja viivakoodittomat näyte-saatteet löytyvät Valman pääsivun kautta Valio Laboratoriot -osiosta.

Maitotilalta näytteet lähetetään laboratorioon maitoauton mukana. Maitoauto jättää näytteet tuotantolaitokseen, johon maito puretaan, ja sieltä näytteet jatkavat kuriirikuljetuksin laboratorioon kerran vuorokaudessa.

Utaretulehdustutkimusnäytteen voi tarvittaessa lähettää myös postituslaatikolla, joka tulee toimittaa postipalvelupisteeseen painoa vastaava postimerkki kyljessään.

Voit tilata näytteenottotarvikkeet Valmakaupasta ja tulostaa niiden mukaan tulevat saatteet.

Valmakaupasta näytetarvikkeet löytyvät seuraavilla nimillä:

Määritys Valmakaupan tuotteen nimi

Utaretulehdus määritys: Näyteputket 20 kpl UT-määritys

UT-määrityksen postituslaatikko: Postituslaatikko UT-määritys

Progesteroni määritys: Progesteronitutk. putket 10 kpl

Seleenimääritys raakamaidosta: Seleenianaly. maitonäytetarv.

Tuotosseurantamääritys/Erikoisnäyt: Näytepikariviivakoodilla 100 kpl, Näytepikari ei viivak. 100 kpl

Tuotosseurantanäytteiden näytelaatikko: Näytelaatikko 7 telineelle

Tiineysmääritys: Näytepikariviivakoodilla 100 kpl, Näytepikari ei viivak. 100 kpl

Talousvesimääritys: Talousvesi analyysitarvikkeet

Rehututkimus: Valio Artturi® -rehunäytepussi

Huom! Antibiootti- ja kokonaisbakteerimäärityksen näyte (erikoisnäyte) otetaan samoihin pikareihin kuin tuotosseurantanäytteet, mutta pikareissa ei saa olla säilöntäainetablettia.