Neljännes maitotiloista automaattilypsytiloja

Automaattilypsytilojen osuus on noin neljännes maitotiloista ja lähes puolet maitomäärästä.

Suomessa oli vuoden 2020 lopussa kaikkiaan 1 277 automaattilypsytilaa, mikä on 23,8 prosenttia kaikista maitotiloista. Arviolta noin 46 prosenttia Suomessa tuoteustusta maitomäärästä lypsetään automaattisella lypsyjärjestelmällä. Tämä on tosiaankin arvio, sillä tarkkaa tilastotietoa koko Suomen osalta ei ole olemassa.

Vuoden 2020 aikana Suomessa 76 maitotilaa siirtyi automaattilypsyyn, mikä on 13 tilaa enemmän kuin vuonna 2019. Lypsypaikkojen ja -robottien määrä lisääntyi viime vuonna 133 kappaleella, mikä on edellisten vuosien tasolla.

Vuosittain päivitettävä automaattilypsytiloja ja -lypsypaikkoja koskeva tilasto perustuu lypsyrobotteja maahantuovilta yrityksiltä kerättyihin tietoihin. Kyseessä on vuoden lopun tilanne ja mukaan on laskettu vain aktiiviset automaattilypsytilat ja käytössä olevat lypsyrobotit/lypsypaikat.

Vuosien 2000–2011 luvut kokosi yhteen MTT:ssä (nyk. Luke) toiminut Maitokoneet-yksikkö. Tämän jälkeen tietojen kokoamisesta on vastannut Valion Alkutuotannon neuvonta. Vastaava kartoitus tehdään kaikissa Pohjoismaissa ja pohjoismaisten meijerijärjestöjen maidon laatutyöryhmä (NMSM) kokoaa niistä vuosittain oman tilaston.