NMSM: 50 vuotta pohjoismaista maidon laatu -yhteistyötä

Pohjoismaisten meijerijärjestöjen maidon laatutyön yhteistyöryhmä NMSM täytti tänä vuonna 50 vuotta. Juhlaseminaari ja vuosikokous pidettiin Islannissa.

NMSM perustettiin vuonna 1967 Oslossa. Perustajajoukko koostui kymmenestä miehestä ja yhdestä naisesta, jotka edustivat Tanskaa, Ruotsia, Norjaa ja Suomea. Islanti liittyi toimintaan myöhemmin. Suomalaista meijeriteollisuutta perustamiskokouksessa edusti Anita Westerstråhle Valiolta.

Alkuvuosikymmeninä toiminnan painopiste oli lypsykoneiden mitoituksen, toiminnan ja asennuksen ohjeistamisessa. Tuolloin lypsykoneiden mitoittaminen ja asentaminen oli mitä ilmeisimmin hyvin ”villiä”, sillä yleisiä ohjeita tai standardeja ei ollut olemassa. Lypsykoneella oli käytännössä kuitenkin huomattu olevan keskeinen merkitys lehmien utareterveydelle ja maidon laadulle. Tästä syntyi tarve pohjoismaiselle yhteistyölle.

Nykyään NMSM:ssä on kolme työryhmää: Maidon laatu, Eläinten terveys ja Tekniikka, eli yhteistyötä tehdään näihin osa-alueisiin keskittyen.

Lyhenne NMSM tulee norjankielisistä sanoista Nordiske Mejeriorganisationers Samarbejdsudvalg for Mælkekvalitetsarbejde.