Oppaasta apua laiduntamisen ja ulkoilun toteutukseen

Laiduntaminen kiinnostaa maitotilayrittäjiä, koska nautojen terveys ja hyvinvointi sekä maidontuotannon imago koetaan tärkeiksi asioiksi.

Laiduntamisella ja ulkoilulla on monia positiivisia vaikutuksia lehmien hyvinvointiin.

“Laiduntaminen ja ulkoilu sekä helpottaa että keventää omaa työtä. Lisäksi lehmät nauttivat, kun pääsevät ulos”, Laidunoppaaseen haastateltu maitotilayrittäjä Sari Korkatti toteaa.

”Maitotilayrittäjille laadittu opas tuo esille laiduntamisen ja ulkoilun tuomat hyödyt sekä naudoille että yrittäjille. Kuluttajien mielikuva hyvinvoivista eläimistä ja kestävästä suomalaisesta ruoantuotannosta vahvistuu, kun he näkevät laiduntavia tai ulkoilevia eläimiä”, Osuuskunta Pohjolan Maidon toimitusjohtaja Marko Puhto sanoo.

Laidunoppaan toteuttamisessa ovat olleet mukana maitotilayrittäjät Joni ja Kimmo Pitkänen, Outi ja Jari Tikkanen, Sari ja Reijo Korkatti, Anne ja Janne Jurva sekä OSAO Koivikon koulutila.

Vaikka pihatossa lehmät saavat liikkua vapaasti, ne liikkuvat huomattavasti enemmän päästessään ulos. Laitumella lehmien kunto kasvaa, jalka-, sorkka- ja utareterveys paranevat, poikimiset helpottuvat sekä lehmät saavat toteuttaa lajinmukaisia käyttäytymistarpeitaan vapaasti. Nämä tekijät parantavat lehmien kestävyyttä ja nostavat tuotantoikää.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi yrittäjät ovat kiinnostuneita järjestämään laidunnusta ja ulkoilua, koska navetta on helpompi pitää puhtaana, navetan ilmanlaatu paranee ja kuivikekustannusten määrä voi vähentyä riippuen lehmien ulkona viettämästä ajasta.

Laitumen kasvuston ollessa parhaimmillaan myös ruokintakustannukset pienenevät huomattavasti, kun väkirehua ei tarvitse antaa niin paljoa.

Lisäksi yrittäjät kokevat laiduntamisen ja ulkoilun nostavan sekä oman tilan että suomalaisen maidontuotannon yleistä imagoa. Laiduntaminen ja ulkoilu tuovat vuoteen talvi- ja kesäkauden, joissa molemmissa on omat työvaiheensa, ja jotka tuovat vaihtelua työskentelyyn.

Maitotilayrittäjille suunnatun “Opas maitotilan laidunnuksen ja ulkoilun toteuttamiseen” julkaisun tavoitteena on tietoisuuden ja kiinnostuksen lisääminen laidunnusta ja ulkoilua kohtaan käytännön kokemusten ja teoriatiedon avulla. Käytännön kokemus tulee oppaassa esille erityisesti sen sisältämissä videoissa ja yrittäjien sekä asiantuntijoiden haastatteluissa. Tavoitteena on ollut luoda käytännönläheinen ja visuaalinen opas, joka on apuna maitotilayrittäjille laidunnuksen ja ulkoilun toteuttamisessa nykyaikaisesti.

Isoilla maitotiloilla laidunnuksen järjestäminen on haastavaa. Suurimmiksi haasteiksi koetaan sopivien peltolohkojen sijainti ja laidunalan riittävyys, lehmien ruokinnallisten tarpeiden tyydyttäminen, laiduntamisesta aiheutuva lisätyö sekä sopivan laidunkierron järjestäminen.

Oppaasta löydät tietoa muun muassa näistä asioista niin teksti-, video- kuin kuvamuodossa. Opas sisältää myös linkkejä, jotka johdattelevat tutustumaan aiheisiin vieläkin syvällisemmin.

Uusi Laidunopas syntyi osana opinnäytetyötä Oulun ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyön tekijät ja vastavalmistuneet agrologit Elina Määttä ja Sanni Haapasalo suunnittelivat oppaan lehtori Hanna Laurellin ohjauksessa. Sähköinen opas toteutettiin yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun ja Osuuskunta Pohjolan Maidon kanssa.

Teksti: Elina Määttä, Sanni Haapasalo ja Hanna Laurell, Oulun ammattikorkeakoulu Kuva: Janne Viinanen

Laidunoppaan löydät Valmasta Valio Kehitys - palveluiden alta osiosta Seminaari- ja koulutusmateriaali. Oppaassa on runsaasti tietoa laidunnuksesta ja tarhauksesta tekstinä, kuvina ja videoina.