Pesuvahti vahtii

Lypsykoneen tai tilasäiliön pesuvesien sekoittuminen tilasäiliömaitoon johtaa lievimmässäkin tapauksessa maitoerän hylkyyn ja hävittämiseen.

Pesuvesivahinkoja sattuu tiloilla harvoin, ja maitoautoon tai meijerille asti poikkeavia maitoeriä päätyy vielä harvemmin. Valtaosa tapauksista olisi kuitenkin ollut estettävissä yksinkertaisella valvontatekniikalla. Taloudellinen vahinko voi olla suurikin riippuen maitomäärästä ja siitä, missä vaiheessa maitoketjua vahinko havaitaan. Pahimmassa tapauksessa asia havaitaan vasta kyseisen hakukerran maitonäytteen jäätymispiste-poikkeamasta. Tällöin maitoerä voi olla jo tuotannossa ja hylkyyn voi mennä suuriakin maitomääriä ja valmistettuja tuotteita. Pesuvesivahingosta aiheutuu myös aina lisätyötä ja vaivaa, ja maidon joukkoon mahdollisesti joutuva pesuaine on elintarviketurvallisuusriski.

Yleensä syy pesuvesien sekoittumiseen tilasäiliömaitoon on inhimillinen virhe. Tyypillisesti lypsyn lopetusvaiheen normaali työrutiini keskeytyy jonkin yllättävän tapahtuman johdosta ja maidonpumppausletku jää tilasäiliöön lypsyn jälkeen. Pesu käynnistetään, ja huuhtelu- ja pesuvedet päätyvät tilasäiliöön. Yleensä asia huomataan nopeasti, mutta vahinko on silloin jo tapahtunut, ja tilasäiliössä ollut maito joudutaan tyhjentämään pois.

Valvonta-automatiikka estää pesuvesivahingot

Lypsy-/pesuturvakytkin on anturi, joka tunnistaa, onko lypsykoneen maidonpumppausletku paikallaan. Yleensä anturi on asennettu maidonpumppausletkun pesuyhteeseen. Lypsykoneen pesulaitteen valvonta-automatiikka sallii pesun käynnistämisen vain, jos maidonpumppausletku on pesuyhteessä, ja toisaalta lypsy ei käynnisty, jos maidonpumppausletku on pesuyhteessä. Valvonta-automatiikka estääkin hyvin tehokkaasti inhimillisestä virheestä johtuvien pesuvesivahinkojen synnyn.

Tilasäiliöön voi pesun jäljiltä jäädä vettä, jos pesuveden tyhjennys ei toimi normaalisti. Perinteisessä lypsyssä säiliöön jäänyt vesi todennäköisesti huomataan ensimmäisen lypsyn käynnistyksen yhteydessä. Automaattilypsyssä tilasäiliön täyttö alkaa automaattisesti heti pesun jälkeen, eikä tilasäiliöön mahdollisesti jäänyttä vettä välttämättä huomata. Nykyaikaisen tilasäiliön ohjauskeskukseen on mahdollista liittää säiliön tyhjentymistä valvova anturi. Pesun jäljiltä säiliöön jääneestä vedestä tulee hälytys, ja säiliö ei suostu ottamaan vastaan maitoa ennen kuin vesi on poistettu säiliöstä.

Lypsyrobottien suunnittelussa mahdolliset vikatilanteet on huomioitu, mutta nekin tarvitsevat valvontaa. Jos esimerkiksi maidonohjausventtiilejä ohjaavan paineilmasyötön kanssa on ongelmia, venttiilit kääntyvät mekaanisen voiman avulla asentoon, jossa maito ei ohjaudu tilasäiliöön. Venttiilien asentoantureilla voidaan valvoa, että venttiili on ohjauskäskyn mukaisessa asennossa. Asentovalvonta estää lisävahingot pysäyttämällä robotin toiminnan vikatilanteessa. Osassa robotteja venttiilien asentovalvonta on vakio-ominaisuus ja osassa lisävaruste. Pesuvesivahinkojen lisäksi venttiilien asentovalvonta on myös tärkeä ominaisuus antibioottivahinkojen ehkäisemisen kannalta.

Jos omasta lypsykoneestasi puuttuu lypsy-/pesuturvakytkin tai robotissa ei ole maidonohjausventtiilien asentovalvontaa, keskustele asentamismahdollisuudesta oman laitemyyjäsi tai huoltomiehen kanssa.

Koneklinikka
EU:n kylmäainelainsäädäntö kiristyy
Koneklinikka
Varaudu talven sähkökatkoihin
Koneklinikka
Yli puolet maidosta lypsetään automaattilypsyllä