Prototheca sp.*

Protothecat ovat yksisoluisia leviä, jotka ovat läheistä sukua viherleville, mutta ilman klorofylliä eli lehtivihreää. Ne aiheuttavat sairauksia sekä ihmisille että eläimille. Nautojen Protothecan aiheuttama utaretulehdus on yleensä Prototheca zopfiin aiheuttama. Valion aluelaboratorioissa Prototheca sp. löytyi 573 maitonäytteestä eli 0,6 % näytteistä vuonna 2013.

Oireet ja hoito

Protothecan aiheuttama utaretulehdus on yleensä subkliininen (solunousu), mutta myös lieviä näkyviä eli kliinisiä oireita voi esiintyä. Satunnaisesti myös vakavia oireita kuten utareen kovettumista, vetistä eritettä ja kokkareita voi esiintyä. Levän erittyminen maitoon voi olla ajoittaista.

Tartunnan saaneen neljänneksen maidontuotanto vähenee, eivätkä antibiootit tehoa. Sairastunut eläin kannattaa poistaa tartuntapaineen vähentämiseksi. Spontaania paranemista ei pidetä kirjallisuudessa todennäköisenä.

Esiintyminen

Protothecoja löytyy monista paikoista ympäristöstä: kasvien (myös puiden) pinnoilta, maaperästä, mudasta ja liejusta, juoksevasta tai seisovasta vedestä, merivedestä, nautojen juoma-astioiden vesistä, nautojen ulosteesta (todennäköisesti juomisen kautta) ja navetoista, erityisesti pihattojen käytäväpinnoilta, joista ulostekontaminaatio utareisiin on mahdollista.

Protothecat tarttuvat helposti lypsyvälineiden välityksellä.

Vaikuttaa siltä, että joissakin navetoissa leviä esiintyy, kun taas monissa navetoissa niitä ei löydy lainkaan.

Ennaltaehkäisy

Mikäli karjassa ilmenee muutamakin Protothecan aiheuttama tulehdus lähekkäin, kannattaa viimeistään silloin pohtia levän ennaltaehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Kaikkien lehmien tarkistaminen ja lehmätason näytteiden analysoiminen saattaa olla järkevää. Tartunnan kantajien poisto on perusteltua tartuntapaineen vähentämiseksi.

Ympäristöhygienian, erityisesti juoma-astioiden (pihatoissa harjapesu kesällä vähintään joka toinen päivä), ja pihatoiden lantakäytävien sekä parsien hygienian parantaminen on ensisijaisen tärkeää. Hyvä lypsyhygienia ja paineiskujen välttäminen estävät Prototheca-levien pääsyä vetimiin lypsyn yhteydessä. Seisovaa vettä ei saa olla ulkona juotavissa (lätäköt, ojat, pienet lammikot) ja kulkuväylien pitää olla puhtaita.

*Lyhenne sp. tarkoittaa, että maitonäytteen analyysissä ei eroteta toisistaan eri Protothecan alalajeja.

Kirjoittaja: Eläinlääkäri Laura Kulkas

29.9.2015

Piirros: Ossi Hiekkala

Katso lisää artikkeleita

Utaretulehdusmikrobit
Hiiva utaretulehduksen aiheuttajana – uutta tietoa
Utaretulehdusmikrobit
Staphylococcus aureus
Utaretulehdusmikrobit
Escherichia coli