Rakennekehitys tulee jatkumaan

Valioryhmä siirtyi sopimustuotantoon vuoden alussa. Muutos oli suuri, ja se on luonnollisesti synnyttänyt keskustelua sekä Valioryhmän sisällä että sidosryhmissä. Siirtyminen sopimustuotantoon ei ole helppoa ja se oli tiedossa jo päätöksiä tehtäessä. Vastuunkantoon kuuluu se, että on kyettävä tekemään myös vaikeita ja kipeitä päätöksiä.

Uudistuksen tarpeellisuudesta ei ole epäselvyyttä. Sopimustuotannon myötä jalostettavaksi saapuvan maitomäärän ennustettavuus ja maitomäärän hallinta ovat parantuneet, ja Valiolla pystytään vastaamaan lisäarvojauheiden kysynnän kasvuun. Valion vastaanottama maitomäärä on ollut tämän vuoden alkupuolella hieman pienempi kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että lisäarvojauheiden valmistuskapasiteettia on pystytty turvaamaan huolimatta koronakriisistä, jonka vaikutukset näkyvät erityisen voimakkaina hotelli-, ravintola- ja ateriapalvelualan kysynnässä.

Pidemmällä aikavälillä sopimustuotanto tulee vaikuttamaan Valion investointisuunnitelmiin ja investointien kannattavuuteen. Viime vuonna investoimme Seinäjoen jauhekuivatustornin remonttiin ja Lapinlahdella kuluttajajauhepakkausten pakkauslinjaan. Ilman sopimustuotantoa olisimme joutuneet investoimaan tavallisen maitojauheen kuivauskapasiteettiin maidon läpimenon turvaamiseksi. Perusmaitojauheen tuotantoon panostamalla ei kuitenkaan saavuteta tilityskykyä, johon Valion omistajastrategiassa pyritään, ja jota valiolaisten maitotilat tarvitsevat. Maidonjalostuksessa isot investoinnit ovat todella isoja ja ne tehdään kestämään vuosikymmenten käyttöä. Niissä on onnistuttava.

Valio ei ollut ensimmäinen eurooppalainen meijerialan yritys, joka siirtyi sopimustuotantoon − eikä myöskään viimeinen.

Sopimustuotanto tulee yleistymään maitosektorilla, ja yhtenä osoituksena siitä on irlantilaisen Glanbian ilmoitus ottaa käyttöön sopimustuotannon keinoja jalostuskapasiteettinsa turvaamiseksi.

Valio on kantanut vastuuta suomalaisen maatalouden yhtenä tukipilarina ja näin tulee tapahtumaan myös jatkossa. Sopimustuotantoon siirtymisen tärkein tavoite on turvata maidontuotantoa Suomessa pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä. Tämä tarkoittaa, että maidontuotannon rakennekehitys tulee jatkumaan, vaikka siirtymävaiheen aikana uudet navettainvestoinnit hetkeksi hiljenevätkin. Hiljaisemman investointivaiheen kesto tulee vaihtelemaan osuuskunnittain.

Valio ja Valioryhmään kuuluvat osuuskunnat ovat sopineet tavoitteellisista maitomääristä yhteisillä pelisäännöillä, mutta osuuskunnat toteuttavat sopimustuotantoa itsenäisesti. On luonnollista, että myös siinä tulee olemaan eroja, kuinka nopeasti kukin osuuskunta saavuttaa sovitut maitomäärät.

Valion omistajahallinnossa ja osuuskuntien hallinnossa toimivat maitotilayrittäjät varmistavat, että Valio Oy:n omistajien eli osuuskuntien jäseninä olevien maitotilayrittäjien yhteinen ääni kuuluu niin Valion kuin osuuskuntienkin päätöksissä. Ne tehdään aina parasta mahdollista informaatiota ja osaamista käyttäen, tarkoituksena Valion olemassaolon perimmäisen tavoitteen täyttäminen, eli maksaa maidosta parhaiden eurooppalaisten osuustoiminnallisten meijeriyritysten tasoista tuottajahintaa.

Katso lisää artikkeleita

Katsaukset
Ratkaisuja asiakkaita kuunnellen
Näkökulmat
Näkökulmia maidontuotannon kustannuksiin
Katsaukset
Mainettaan parempi metaani