Sähköinen terveydenhuoltosopimus toimii

Nasevaan on syksyn aikana saatu sähköinen työkalu terveydenhuoltosopimuksen laadintaan.

Sähköinen terveydenhuoltosopimus tulee avuksi silloin, kun maitotilayrittäjän pitää sopia esimerkiksi uuden terveydenhuoltoeläinlääkärin kanssa terveydenhuolto-työn aloittamisesta tai silloin, kun terveydenhuoltokäyntien välit muuttuvat.

Kun vuosi- ja tilannekatsauksen perusasiat on saatu kuntoon, voidaan tehdä yhteenvetoja Nasevaan tallennetun tiedon pohjalta. Kerätyn tiedon tulee olla todistettavasti oikeaa, että valmiita raportteja voidaan pitää totuudenmukaisina.

Tiedon luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta voidaan parantaa muun muassa Nasevan oman laatujärjestelmän avulla.

ETT: n ruokaketjuhankkeessa on selvitetty Nasevan toiminnan kirjaamista ISO 9001 -laatujärjestelmän muotoon ja Naseva-järjestelmän sertifioimista. Tämä ei vaikuta mitenkään yrittäjän omavalvontaan tai muuhun laadun seurantaan, vaan ainoastaan Naseva-järjestelmän toimintaan ja siihen kertyvään tietoon.

Ohje sopimusluonnoksen laadintaan ovat Nasevan nettisivulla

Teksti: Erja Tuunainen, asiantuntijaeläinlääkäri, ETT ry

Katso lisää artikkeleita

Nasevasti
Nasevassa tietoa lehmien kytkennästä, laiduntamisesta ja jaloittelusta
Nasevasti
Tavoitteena toimiva terveydenhuolto ja nupoutuskäytännöt
Nasevasti
Tilastotietoa helposti saatavilla