Sopivan kokoinen siilo oikeaan paikkaan

Rehusiilojen suunnitteleminen kannattaa aloittaa miettimällä, mihin kohtaan tiluksilla siilot olisi järkevä sijoittaa. Mitoituksen ratkaisee ruokittavien eläinten määrä.

Kuva: Jari Korva

Rehulogistiikan miettiminen vie yleensä aikaa: miten säilörehut saadaan kuljetettua sujuvasti pellolta siilolle ja siilolta tuotantorakennukselle?

Rehulinja ei saisi ristetä lantalinjan kanssa, eli siilot eivät voi sijaita lähellä lantavarastoja. Siilot tulisi sijoittaa myös siten, että mahdollisimman vähän aurinkoa pääsisi paistamaan suoraan avonaiseen rehusiiloon.

Mietittävänä on myös tulevaisuuden laajennusmahdollisuudet tuotantorakennuksille, etteivät siilot tule laajennuksen tielle.

Ota jo siilojen suunnitteluvaiheessa yhteyttä oman osuuskuntasi Valio Artturi® -asiantuntijaan, joka auttaa sinua suunnittelemaan tilallesi toimivat rehusiilojen paikat ja kokoluokat.

Siilojen sijoittamisen suunnittelu onnistuu yleensä helpoiten pienellä karttaharjoituksella. Siinä piirretään olemassa olevat rakennukset, lantavarastot ja kulkureitit puhtaalle paperille. Sen jälkeen mietitään, miten ja mihin olisi helpoin sijoittaa uudet siilot.

Usein kannattaa piirtää samalla myös mahdollinen tuotantotilojen laajennus, vaikka sitä ei olisi vielä edes mietittykään: miten lisäsiilot voisi sijoittaa nyt suunnitellulle paikalle? Sen miettiminen on nyt kätevintä, eikä vasta tulevaisuudessa.

Kuva: Sari Perälä

Siilojen suunnittelu aloitetaan kartoittamalla tilanväen kanssa tilan nykyiset rehuvarastot ja niiden koko sekä käyttö tulevaisuudessa.

Usein laajennusta suunniteltaessa tuotantorakennuksen eteen lisätään myös rehuvarastot.

Siiloille pitää päästä helposti rehukuormilla, ettei tarvitse pyöritellä isoilla kärryillä ahtaissa paikoissa. Liittymien pitää olla riittävän leveitä suurille koneille.

Siilon eteen tehdään tarpeeksi suuri kiinteäpohjainen laatta, josta voi pukata rehut siilolle – eipä kulkeudu renkaiden mukana epäpuhtauksia rehuun.

Mahdollinen puristeneste tulee kerätä talteen, sillä rehunlaatua ei paranna, jos puristeneste jää rehumassaan. Siilon pohjan tulisikin olla hieman laskeva (0,5–1 cm/m), jotta puristeneste pääsee valumaan pois.

Kuva: Sari Perälä

Siilojen mitoituksessa on otettava huomioon ruokittavien eläinten määrä, jotta rehu kuluu siilosta riittävän nopeasti.

Siilorehun tulisi vähentyä ainakin 30 senttimetriä vuorokaudessa koko leveydeltään, jottei rehumassa ala pilaantua kesän lämpimillä keleillä.

Kulutuksessa pitää ottaa huomioon, kuinka kauan siilon syöttäminen kestää ja syötetäänkö kahta eri siiloa yhtä aikaa. Leveämmästä ja lyhyemmästä siilosta rehua pitää kulua vuorokaudessa enemmän kuin kapeammasta ja pitemmästä.

Rehunkulutusta laskiessa pitää ottaa huomioon myös se, että siilo olisi tyhjä ennen seuraavan kesän rehusadon korjuuta.