Uusi vastuullisuusohjelma hyödyttää kaikkia

Maitotiloilla tehtävä työ edistää yhteistä liiketoimintaamme ja kilpailukykyämme.

Lisää toimenpiteitä, lisää senttejä

Valion uusi vastuullisuusohjelma astuu voimaan 1.5.2024. Vapaaehtoiset vastuullisuuslisän toimenpiteet liittyvät tuttuihin asioihin: eläinten hyvinvointiin, tilan hiilijalanjäljen pienentämiseen sekä luonnon monimuotoisuutta lisäävään viljelyyn. Uusina joukkoon lisätään maidon laatuun ja elintarviketurvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä kuten sähköinen lääkekirjanpito.

Jatkossa tilat voivat saada maitolitroilleen vastuullisuuslisää kolme senttiä, näistä kaksi senttiä per maitolitra vapaaehtoisesti valitta- vista toimenpiteistä ja sentin lisää kaikkia tiloja koskevista toimenpiteistä.

Kommentit

Kuka

Ulf Jahnsson

Valion alkutuotantojohtaja, joka varhaisviljelee vihanneksia Turunmaan saaristossa ja harrastaa metsästystä sekä kalastusta.

Laina voidaan esimerkiksi sitoa päästövähennystavoitteisiin. Asiakkaiden ja rahoittajien vaatimukset vaikuttavat bisnekseemme yhä selkeämmin, kun kestävän kehityksen arvoketjuajattelu vahvistuu.

Hyödynnämme alkutuotannosta saamiamme vastuullisuustietoja kattavasti omassa viestinnässämme ja markkinoinnissamme. Työ, jota maitotiloilla tehdään, tulee siis hyötykäyttöön ja edistää yhteistä liiketoimintaamme ja kilpailukykyämme. Kuten jo edellisessä Maito ja me -lehdessä kirjoitin, te maitotilayrittäjät pääosan tästä työstä teette. Olen kuitenkin satavarma tämän satavan laariinne lyhyellä ja varsinkin pidemmällä aikajänteellä.

Vastuullisuus on yksi kilpailussa pärjäämisemme elinehdoista.

Veturit näyttävät tietä

Tässä lehdessä on laaja juttu tulevaisuuden ruokajärjestelmästä, jossa maidontuotanto, kasvintuotanto ja muut ruoantuotannon muodot kytkeytyvät fiksusti yhteen. Samalla ravinteet, energia ja sivuvirrat kiertävät. Helmikuussa saimme iloisia uutisia, kun Business Finland myönsi Valiolle 10 miljonaa euroa laajan Food 2.0 -tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeen toteutukseen ja varasi 20 miljoonaa euroa kumppaniverkoston hankkeisiin.

Maidontuottajia tietysti kiinnostaa kysymys, mikä on maidon rooli tässä kokonaisuudessa ja Valion strategiassa jatkossa. Nurmeen pohjautuva, kestävä maidontuotanto on Valion strategian kivijalka, ja tärkeä osa myös tätä hanketta. Tulevaisuuden ruokajärjestelmän rakentaminen ja Suomen ruokaturvan varmistaminen on yhteispeliä, jossa kaikilla eri tuotantomuodoilla on oma, tärkeä roolinsa.

Tavataan Valiolla
Brändien avulla parempaa bisnestä
Tavataan Valiolla
Vaikuttaminen vaatii verkostoja ja yhteistyötä
Tavataan Valiolla
Innovatiivisuus on kaikkien asia