Antibiootit hallintaan

Vasikoiden hengitystietulehdusten hoidossa pitäisi käyttää antibiootteja hallitusti ja entistä vähemmän.

Lääkkeiden käytön tulisi perustua säännöllisiin näytteenottoihin ja resistenssimäärityksiin.

Tartuntapainetta alentaminen on oleellista. Se onnistuu pitämällä eläinten ryhmäkoot kohtuullisina ja ennen kaikkea välttämällä eri-ikäisten vasikoiden sekoittelua.

Juotolla olevien tai vieroitettavien vasikoiden jatkuvatäyttöiset karsinat ovat varsinaisia tautipesiä. Eläimiä pitäisikin siirtää vasikkaosastossa eteenpäin kokonaisina ryhminä, ja turpakontaktit ryhmäkarsinoiden välillä tulisi estää umpinaisilla karsina-aidoilla.

Jos lääkitystä joudutaan kaikesta huolimatta käyttämään, lääkitystietojen tallentaminen Nasevaan antaa tilalle ja hoitavalle eläinlääkärille valmiudet seurata lääkitsemistarvetta ja hoitovastetta.

Käyttämällä lääkitsemiskirjanpidon hakutekijänä esimerkiksi vasikoiden hengitystietulehduskoodia 402 Nasevasta näkee suoraan, kuinka montaa vasikkaa tietyllä aikavälillä on lääkitty. Lisäksi saa tarkasteltua, mitä lääkkeitä on annettu ja mille eläimelle. Tämä auttaa valitsemaan sairastuville eläimille sopivat lääkkeet ja kertoo, onko tarvetta ottaa näyte.

Oikein valittu ja kerralla onnistunut hoito vähentää myös mikrobilääkeresistenssin kehittymistä.

Eläinlääkäri voi lääkitessään toimittaa hoito- ja lääkitsemistiedot suoraan Nasevaan.

Tiedonkulku eläinlääkäriohjelmista ei aina ole mutkatonta, vaikka ohjelmia kehitetään koko ajan ja Nasevaan tulevan lääkitysdatan laatu on selvästi parantunut.

Tilallisen kannatta kuitenkin säännöllisin väliajoin tarkastaa lääkekirjanpidon tiedot, jos eläinlääkäri lähettää niitä omalta koneeltaan, koska viime kädessä tuottaja vastaa lääkekirjanpidosta. Tällä hetkellä jo kaksi kolmesta hoitotiedoista löytyy Nasevasta.

Hoidettaessa utaretulehdusta antibiooteilla maito tulee testata antibioottijäämien varalta. Jäämätestauksen tulos on mahdollista kirjata Nasevaan lääkityksen lisätieto -kohtaan. Silloin tieto näkyy suoraan, jos lääkityksiä tarkastellaan Excel-taulukkona.

Nasevasta saatavat tilojen lääkitsemisraportit antavat tietoa valtakunnallisesta mikrobilääkkeiden käytöstä. Vähäinen antibioottien käyttö voi olla tulevaisuudessa suomalaisten elintarvikkeiden myyntivaltti, kun pystymme osoittamaan, että antibiootteja käytetään todelliseen tarpeeseen.

Kirjoittaja: Erja Tuunainen

Asiantuntijaeläinlääkäri, ETT ry

Katso lisää artikkeleita

Nasevasti
Tarkempaa tietoa vasikan elämästä
Nasevasti
Haluaisitko olla mukana tekemässä hyvinvointihistoriaa?
Nasevasti
Kerro, kerro kuvastin, voiko Mustikki hyvin?