Valio Artturi® auttaa määrittämään nurmen korjuuajan

Valiolaisten maitotilayrittäjien Valio Artturi® Korjuuaikapalvelu toimii kesäisin Valmassa nurmen sadonkorjuun aikaan.

Valio Artturi® Korjuuaikapalvelun kasvustonäytteitä otetaan lähes sadalta paikkakunnalta eri puolilta Suomea kaksi kertaa viikossa ennen ensimmäisen nurmisadon korjuuta. Toisen sadonkorjuun aikaan näytteitä otetaan kerran viikossa.

Korjuuaikapalvelun tulokset näet Valmasta.

Kuva: Sari Perälä

Valio Artturi® Korjuuaikapalvelun tulokset antavat suuntaa nurmien kehityksestä alueellisesti. Korjuuaikapalvelun näytteistä analysoidaan koostumus ja D-arvo. Myös sadon määrän kehitystä seurataan: näytteenoton yhteydessä satomäärä arvioidaan kehikon avulla, näytteet punnitaan ja niistä lasketaan tuoresato/ha sekä kuiva-ainesato/ha.

Kasvustonäytteiden tulokset sekä Valio Artturi®-säilörehuosaajien havainnot ja tilannetiedotukset ovat nähtävissä Valman Artturi®-sivustolla (valma.valio.fi). Tuloksista julkaistaan myös koosteita Valio Artturi® Facebook-ryhmässä, jossa käydään vilkasta keskustelua säilörehunkorjuuseen liittyen. Facebook-ryhmä on suljettu ryhmä, joka on tarkoitettu valiolaisille maitotilayrittäjille.

Valio Artturi® Korjuuaikapalvelun näytteiden D-arvon ja kuiva-ainesadon kehitys ensimmäisessä sadossa vuonna 2018. Alla olevassa graafissa Varsinais-Suomen näytteenottopaikkojen keskiarvotulokset alkukesästä 2018.

Nurmikasvustojen havainnointi on tärkeää.

Alkukesän kuivuus on jo heikentänyt nurmisadon määrää monin paikoin. Lämpösumman kertyminen vaikuttaa nurmien D-arvon kehitykseen niin, että helteellä sulavuus heikkenee tavallista nopeammin.

Omien kasvustojen havainnointi on erityisen tärkeää, jotta varmistetaan mahdollisimman hyvä nurmisato niin määrällisesti kuin laadullisesti. Kasvustojen havainnointi yhdessä korjuuaikanäytteiden kanssa auttavat tilakohtaisesti oikean korjuuajankohdan määrittämisessä.

Valiolaisten maitotilayrittäjien korjuuaika- ja raaka-ainenäytteet analysoidaan maksutta Valion Aluelaboratoriossa.

Lämpösummaennustepalvelut

Mtech Digital Solutions Oy ja Luonnonvarakeskus (LUKE) julkaisevat nurmen korjuuajan määrittämistä helpottavia lämpösummaan perustuvia D-arvoennusteita. Palvelut käyttävät Ilmatieteen laitoksen säähavaintopisteitä ja näyttävät D-arvoennusteet nurmen ensimmäiselle sadolle. D-arvoennustepalvelut löytyvät alla olevista osoitteista.

D-arvoennusteet Mtech Digital Solutions Oy

LINKKI: www.mtech.fi/fi/D-arvoennuste

D-arvoennusteet Karpe-hanke (LUKE)

LINKKI: www.karpe.fi/darvoennuste

Pääkuva: Sari Perälä