Varhainen välittäminen tukee työkykyä

Mela on perustanut Välitä viljelijästä -verkoston tukemaan ja edistämään maatalousyrittäjien työkykyä.

Verkoston tarkoituksena on auttaa maatalous-yrittäjiä työkyvyn haasteissa ja pyrkiä ennaltaehkäisemään työkykyä uhkaavia riskejä. Verkostot muodostuvat maatalouden sidosryhmäorganisaatioista ja toimivat maakunnallisten hankkeiden sekä Välitä viljelijästä -projektin kokoamina.

Työkyvyn edistäminen ja yllä-pitäminen varmistavat jokaisen yrityksen toimintaa ja tuottavuutta.

Työkyvyn tukimuodot ja -mallit ovat palkansaajilla vakiintuneita käytäntöjä työyhteisön toiminnassa ja johtamisessa.

Maatalousyrittäjä tekee työtään yksin, eikä hänellä ole tukenaan henkilöstöhallintoa tai työ-yhteisöä. Näin ollen puuttuvat myös työkyvyn varhaisen tuen toimintamuodot.

Tätä tukea voivat kuitenkin tarjota maatalouden sidosryhmäorganisaatiot, kuten lomitus, neuvojat, eläinlääkärit ja työterveys. Ne toimivat yhdessä varhaisen tuen turvaverkkona, jonka jäsenet tekevät omassa työssään havaintoja maatalousyrittäjien jaksamisesta, ottavat asian tarvittaessa puheeksi ja ohjaavat avun piiriin. Kaikki toiminta on ehdottoman luottamuksellista ja apua hankitaan vain maatalousyrittäjän omalla suostumuksella.

Verkostoon kuuluvan organisaation tunnistaa verkostotunnuksesta, joka kertoo organisaation työntekijöiden saaneen koulutusta ja perehdytystä varhaisen tuen toimintaan.

Siellä osataan huomioida vaitiolosäännökset ja eettiset näkökulmat ja sitoudutaan niiden mukaiseen toimintaan.

Meistä jokaisella on oikeus tulla autetuksi ja meillä jokaisella on moraalinen velvollisuus tarvittaessa auttaa toista. Työkyvyn riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja hoitaminen on aina helpompaa ja tuloksekkaampaa kuin pitkän ajan kuluessa kasautuneiden ongelmavyyhtien selvittely.

Teksti: Arja Peltomäki-Vastama, Työterveyshuollon asiantuntija, Mela

Katso lisää artikkeleita

Työ kevyeksi
Apua maatilan riskienhallintaan työterveyshuollosta
Työ kevyeksi
Älä hapuile!
Työ kevyeksi
Nouse penkistä liikkumaan