Vastuullisuuslisän ajankohtaiset

Valio alkoi maksaa vastuullisuuslisää tammikuusta 2018 lähtien erityisesti karjan suunnitelmalliseen terveydenhuoltoon panostaville maitotilayrittäjille. Maidon hinnassa maksettava kannustin on osa laatu- ja tuotantotapauudistusta ja koko Valion vastuullisuutta.

Vastuullisuuslisä on herättänyt keskustelua. Osan mielestä kriteerit ovat riittämättömiä, osa pitää niitä liian tiukkoina. Vastuullisuuslisä on osoittanut kuitenkin paikkansa, ja sitä maksetaan tällä hetkellä noin 93 prosentille Valion vastaanottamasta maidosta. Tulos on hyvä, mutta tavoitteena on saavuttaa vieläkin parempi kattavuus.

Terveydenhuollon vuosikatsaus

Olennainen osa maitotilojen suunnitelmallista terveydenhuoltotyötä ovat eläinlääkärin tekemät säännölliset terveydenhuoltokäynnit. Käyntien väli saa olla korkeintaan kaksitoista kuukautta ja tarkastelussa hyväksytään korkeintaan kahden kuukauden viivästymä. Eläinlääkärin tulee myös muistaa kirjata käynti Nasevaan mahdollisimman pian, jotta tieto ehtii ajoissa maidontilitykseen.

Naseva-rekisteriin kuuluminen ja eläinlääkärin tekemä terveydenhuollon vuosikatsaus tuottavat tärkeää tietoa valiolaisten maitotilojen eläinten hyvinvoinnista ja terveyden tilasta. Tarvittavat vuosikatsauksessa olevat tiedot siirtyvät automaattisesti Valmaan ennen maitotiliajoa. Tämän vuoksi on tärkeää, että maitotilayrittäjä on luvittanut osuuskunnan (meijerin) Nasevan tietojen käyttäjäksi.

Terveydenhuollon vuosikatsauksen tarkemmat kriteerit voit lukea Nasevan nettisivuilta www.naseva.fi

Yrittäjä voi tarvittaessa pyytää eläinlääkäriä arvioimaan uudelleen muuttuneita toimintatapoja ja tällöin eläinlääkäri päivittää tiedot vuosikatsauslomakkeelle. Naseva-jäsenyyden alkamispäivämäärän ja terveydenhuollon vuosikatsauspäivämäärän voi tarkastaa myös Valman ”Tilan perustiedot” -kohdasta, josta löytyvät myös Nasevasta siirtyvät Nupotus- ja Sorkka-arviot.

Tuottajanumeron muuttuminen

Tuottajanumero muuttuu, kun tilan omistajasuhteissa tapahtuu muutoksia. Näitä tilanteita ovat etenkin sukupolvenvaihdos ja maatalousyhtymän perustaminen. Osuuskunnan maidontilittäjä lähettää muuttuneet tiedot kuukausittain Naseva-rekisterin ylläpitäjälle. Jos huomaat tiedoissa olevan virheitä, kannattaa siis olla yhteydessä osuuskuntaan.

Nasevaan on mahdollista itse asettaa tekstiviestimuistutus terveydenhuoltokäynnin vanhenemisesta.

Muistutus edellyttää, että ensimmäinen terveydenhuoltokäynti on tehty. Pelkkä terveydenhuoltosopimuksen allekirjoittaminen ei tähän riitä.

Nupoutus

Asianmukainen nupoutus on yksi vastuullisuuslisän saamisen kriteereistä. Se todennetaan ensimmäisen kerran Nasevan terveydenhuollon vuosikatsauksen kautta maaliskuun 2019 maitotiliajon yhteydessä. Nupoutusta varten vasikka ensin rauhoitetaan, sen sarvenaiheet puudutetaan, ja toimenpiteen yhteydessä annetaan kipulääkettä jälkikivun hoitoon. Nupoutus ei ole välttämätöntä, mutta pihatoissa pidettäville naudoille se on suositeltavaa.

Sorkat kunnossa

Vastuullisuuslisä edellyttää myös, että lehmien sorkkahoidon taso on riittävä. Sorkat on pidettävä kelvollisessa kunnossa. Sorkkahoitokertojen sopiva tiheys riippuu olosuhteista, ja on siis tila- ja tilannekohtainen. Sorkkatilannetta ei todenneta vielä Nasevan kautta, vaan siitä on kysymys itsearvioinnissa.

Itsearviointi

Vastuullisuuslisän saaminen edellyttää myös hyväksytysti suoritettua maitotilan itsearviointia, jonka voi täyttää Valmassa tai pyytää tuotantoneuvojaa toimittamaan paperilomakkeen. Seuraava itsearviointikierros toteutetaan näillä näkymin kahden vuoden kuluttua. Itsearviointi on tärkeä osa valiolaisen maidontuotannon hyvien toimintatapojen todentamista ja vastausten paikkansapitävyyttä seurataan tuotantoneuvonnan tekemillä Valiokäynneillä.

Terveydenhuolto tuo etua kaikille

Sen lisäksi, että terveydenhuoltotyö tuo itsessään hyötyä karjanomistajalle, tuo mahdollisimman korkea Naseva-kattavuus myös hyötyä Valiolle. Suunnitelmallinen eläinterveydenhuolto on yksi Motivan laatimia julkisten elintarvikehankintojen vastuullisuuskriteerejä, joita kunnat käyttävät elintarvikekilpailutusten hankintaehtoina. Mitä parempi Naseva-kattavuus Valioryhmässä on, sitä paremmat ovat mahdollisuudet menestyä julkisten hankintojen kilpailutuksissa.

Siksi jokaisen Valioryhmän omistajayrittäjän osallistuminen on tärkeää.

Nasevan tuottama tieto valiolaisen maidontuotannon hyvistä toimintatavoista auttaa vakuuttamaan kuluttajat siitä, että Valio on ansaitusti viidettä kertaa peräkkäin Suomen vastuullisin yritys.

Kuva: Janne Viinanen