Yhä enemmän automaattilypsytiloja

Arviolta jo lähes 40 prosenttia Suomen maidosta lypsetään lypsyroboteilla.

Viime vuoden aikana 63 maitotilaa siirtyi automaattilypsyyn Suomessa. Tämä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna (78 tilaa), mutta enemmän kuin vuosina 2015 ja 2016, jolloin tiloja siirtyi automaattilypsyyn 46 ja 47.

Lypsypaikkojen eli lypsyrobottien määrä kasvoi viime vuonna 136:lla. Edellisen kerran lypsyrobotteja myytiin näin paljon vuonna 2014, jolloin niitä tuli 165 lisää.

Automaattilypsytiloja oli viime vuoden lopussa kaikkiaan 1 138, mikä on 18,2 prosenttia kaikista maitotiloista. Arviolta noin 38–40 prosenttia Suomen maitomäärästä lypsetään automaattisella lypsyjärjestelmällä. Tämä on tosiaankin arvio, sillä tarkkaa tilastotietoa koko Suomesta ei ole olemassa.

Vuosittain päivitettävä automaattilypsytilojen ja -lypsypaikkojen tilasto perustuu lypsyrobotteja maahantuovilta yrityksiltä kerättyihin tietoihin. Kyseessä on vuoden lopun tilanne, ja mukaan on laskettu vain aktiiviset automaattilypsytilat sekä käytössä olevat lypsyrobotit tai lypsypaikat.

Vuosien 2000–2011 luvut kokosi yhteen Maitokoneet-yksikkö MTT:ssä (nyk. Luke). Tämän jälkeen tietojen kokoamisesta on vastannut Valio Alkutuotannon neuvonta.

Vastaava kartoitus tehdään kaikissa Pohjoismaissa, ja pohjoismaisten meijerijärjestöjen maidon laatutyöryhmä (NMSM) kokoaa tiedoista vuosittain oman tilaston.