Fiksut rutiinit ehkäisevät antibioottivahinkoja

Antibioottivahinkoja sattuu vain vähän, mutta jokainen yksittäinen tapaus on turha.

Antibioottivahingon tavallisin syy on inhimillinen virhe. Myös tekniset viat, kuten laiterikot tai tekniikan toimintahäiriöt, voivat aiheuttaa vahinkoja.

Hyvillä ja tarkoin määritellyllä työrutiineilla vahinkotapaukset voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä tai tapahtunut vahinko voidaan pysäyttää ennen maidon hakua tilalta.

Välty turhilta antibioottivahingoilta

  1. Syötä maidon erottelukomento robotin managementohjelmaan ennen hoidon aloittamista tarkasti määritellyn työrutiinin mukaan, niin erehdysten riski on pienempi.

  2. Merkitse hoidossa olevat lehmät niin, että kaikki navetassa työskentelevät tietävät hoidossa olevat lehmät.

  3. Suosi valvottua lypsyä automaattilypsyssä. Ohjaa eroteltu maito astiaan, eikä viemäriin, jotta voit todentaa maidon erottelun. Laita tämän jälkeen pesu tai lämmin huuhtelu päälle.

  4. Testaa tilasäiliömaito ennen keräilyä, mikäli se on järkevästi mahdollista, jos karjassa on hoidossa olevia eläimiä.

Ota hyvin sekoitetusta tilasäiliömaidosta edustava näyte yläkautta.

Isoissa, korkeissa säiliöissä ainoaksi vaihtoehdoksi voi jäädä ottaa maitonäyte tyhjennyshanan kautta. Edustavan näytteen saaminen tyhjennyshanan kautta voi kuitenkin olla haastavaa, jos säiliössä on alatäyttö ja varsinkin useamman robotin tilalla.

Hana on huuhdeltava ennen näytteenottoa ja maitoa on laskettava reilun tyhjennysputken tilavuuden verran sankoon. Tämän jälkeen toiseen puhtaaseen sankoon päästetään reilusti maitoa. Näyte otetaan tästä maidosta. Näytteenoton aikana maitopumpun ei tulisi pumpata maitoa tilasäiliöön.

Siilotilasäiliössä tulee olla erillinen näytteenottoventtiili, jonka kautta näyte otetaan. Lisäksi on aina tehtävä vertailunäyte varmasti antibioottivapaasta maidosta.

  1. Estä hoidossa olevien lehmien pääsy lypsylle näytteenoton jälkeen, jolloin varmistetaan, että tankkimaito on sitä, mitä tulos kertoo.

Kun pakkanen hiipii maitohuoneeseen

Maitohuoneen ilmanvaihto ja korkea lämpötila ovat yleensä kesäajan ongelma. Talvipakkasilla ongelmia voi aiheuttaa liian alhainen lämpötila.

Käytännössä maidontuottajien ja tilasäiliöhuollon murheena kovien pakkasten tulleessa ovat olleet jäätyneen veden rikkomat pesulaitteiden vesiventtiilit, lämmönvaihdinpakat ja kiertovesipumput. Lämmön-vaihdinpakan rikkoutuessa kylmäaineen sekaan voi päästä vettä.

Talvella maitohuoneen laitteet saattavat jäätyä. Levypakat ja kiertovesipumput voivat rikkoutua, jos ne pääsevät jäätymään.

Pesupumppu on myös herkkä jäätymään, koska se on lähellä lattian rajaa. Jäätyminen ei välttämättä riko pesupumppua, mutta jää estää veden virtauksen, jolloin pesu ei onnistu.

Kannattaa siis varmistua, että maitohuoneen lämpötila pysyy myös lattian rajassa selkeästi plussan puolella, vähintään noin viidessä asteessa.

Katso lisää artikkeleita

Koneklinikka
EU:n kylmäainelainsäädäntö kiristyy
Koneklinikka
Varaudu talven sähkökatkoihin
Koneklinikka
Yli puolet maidosta lypsetään automaattilypsyllä