Huolehdi lypsykoneesta

Väärin toimiva lypsykone altistaa lehmät utaretulehduksille ja huonosti peseytynyt lypsykone nostaa maidon bakteeripitoisuuksia ja voi heikentää lehmien utareterveyttä.

Väärä alipainetaso johti eräällä maitotilalla 100 000 euron tappioihin: Suuren lypsyaseman alipainetaso oli pikkuhiljaa kahden vuoden aikana noussut 3 kPa. Utareterveysongelmat pääsivät kehittymään todella pahoiksi, ennen kuin havahduttiin epäilemään lypsykonetta.

Alipainemittareita laitteistossa oli kaksin kappalein ja niistä toinen oli jämähtänyt paikoilleen. Alipaineen säädön jälkeen utareterveystilanne rauhoittui vähitellen. Lypsykonetta ei huollettu noiden kahden vuoden aikana lainkaan.

Toisella tilalla huono pesutulos johti 100 000 euron tappioihin: Kalanruotolypsyaseman maitoputkisto ei ollut peseytynyt kunnolla, koska pesujärjestelmän lisälaite ei kuulunut vuosihuoltopakettiin. Huonon pesutuloksen seurauksena maitoputkisto tukkeutui aseman perältä ainakin osittain, jolloin kehään asennetusta maitoputkistosta tuli yksitieasennus.

Tämän seurauksena etenkin herkkälypsyisimpien lehmien ryhmä oli lypsyn aikana rauhaton todennäköisesti vaihtelevan lypsyalipaineen takia. Lisäksi on mahdollista, että lypsykoneen huono pesutulos edesauttoi utaretulehdusbakteerien leviämistä.

Kun lisälaite saatiin kuntoon, utareterveysongelmat vähenivät merkittävästi.

Kolmannella tilalla vaihteleva alipainetaso johti 20 000 euron tappioihin: Parsinavetan lypsykoneen alipainetasot olivat epävakaat. Teknistä syytä ei tahtonut löytyä.

Lypsyn aikana tehdyt alipainemittaukset vahvistivat alipaineen vaihtelevan todella merkittävästi. Aiheuttajaksi epäiltiin aluksi tukkeutuneita alipaineputkistoja, mutta lopulliseksi syyksi paljastui tyhjöventtiilin epätasainen kartio, joka ei säätänyt alipainetta aina samalle tasolle. Venttiilin uusimisen jälkeen alipainetaso rauhoittui.

Maitotilayrittäjä havaitsi, että tähän alipainemittariin ei voinut luottaa.

Edellä kuvatuista tapauksista kahdessa oleellisessa roolissa oli laitteiston alipaineen taso tai sen tasaisuus. Tärkeä päivittäin seurattava kohta onkin lypsykoneen alipainemittari, joka on käytännössä ainoa mittari perinteisessä lypsykoneessa.

Valitettavan usein tuo mittari ei ole kunnossa tai sen lasi on niin likainen, että mittarin osoittamaa alipainelukemaa on hankala lukea. Jotkut maitotilayrittäjät ovat edellä mainituista syistä hankkineet tarkempia ja helpommin luettavia alipainemittareita.

Alipainetason osoittavan mittarin ohella tärkeitä lypsykoneen komponentteja ovat kaikki ne osat, jotka ovat lähellä lehmää, eli nännikumit, tykytin, yhdyskappale ja automaattinen lypsimen irrotin sekä kaikki tässä lypsy-yksikkökokonaisuudessa olevat letkut.

Nännikumien ja letkujen kunnosta huolehtiminen ei välttämättä vaadi erityisiä mittareita. Tykyttimien testaaminen ja yhdyskappaleen tiiviyden ja ilmanoton mittaaminen vaativat jo lypsykoneen huoltajalla olevia mittareita.

Monella maitotilalla poikineet ja eroon lypsettävät lehmät lypsetään sankokoneella. Myös sankokoneiden kunnosta on pidettävä huolta – kukaan tuskin haluaa lypsää juuri poikinutta tai sairaana olevaa lehmää väärin toimivalla lypsykoneella.

Katso lisää artikkeleita

Koneklinikka
EU:n kylmäainelainsäädäntö kiristyy
Koneklinikka
Varaudu talven sähkökatkoihin
Koneklinikka
Yli puolet maidosta lypsetään automaattilypsyllä