Katso tautisuojausluennot tallenteena

Tilan kehittäminen vaatii paljon asiantuntemusta. ETT:n Kansalliset laatujärjestelmät osana kestävää ruokajärjestelmää -hankkeen tavoitteena on parantaa tuottajien ja eläinlääkäreiden osaamista eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä viestiä eläinlääkärin roolista osana laatujärjestelmiä.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat koulutukset muun muassa mikrobilääkkeiden käytön vähentämiseksi ja tautisuojauksen parantamiseksi.

Syksyn Ota koppi nautaterveydestä -luentosarja keskittyi tautisuojaukseen. Tarttuvien tautien ehkäisemiseksi on syytä kiinnittää huomiota ulkoiseen ja sisäiseen tautisuojaukseen: ennen kaikkea eläinten ostoon ja eläinliikenteeseen sekä tilan rehujen ja lannan käsittelyyn. Nasevan merkitys eläinliikenteen ohjauksessa on noussut arvoonsa, kun erityistilanteen käyttö yleistyy. Erityistilannemerkinnän voi myös tila itse laittaa päälle silloin, kun tilalla on esimerkiksi virusripuli, hengitystietulehdus tai muu tarttuva tauti. Tällöin muun muassa teurastamon eläinvälittäjä saa suoraan tiedon reittien suunnittelua varten.

Ruokaviraston uuden nautarekisterirajapinnan maaliskuinen käyttöönotto lähestyy. Tarkistathan, että oman tilasi nautarekisterivaltuutukset ovat kunnossa. Eläinten terveys ETT ry:lle kannattaa antaa valtuutus nautarekisteritiedon katseluun hyvissä ajoin ennen rajapinnan käyttöönottoa. Ohjeita valtuutuksen antamiseen löytyy Nasevan Ohjeet ja lomakkeet -sivulta. Mikäli valtuutus ei ole voimassa, ei nautarekisteritiedonsiirto Ruokavirastosta Nasevaan toimi.

Ota koppi nautaterveydestä -luentosarja on katsottavissa tallenteena ETT:n verkkosivuilla
www.ett.fi/rkh3-nautakoulutus/

Samasta paikasta on ladattavissa myös lyhyt tautisuojausesite. Luentosarjaan liittyvä nautatilan haittaeläinopas ilmestyy vuodenvaihteessa.

Teksti: Erja Tuunainen, Asiantuntijaeläinlääkäri, Naseva

Nasevasti
Tarkempaa tietoa vasikan elämästä
Nasevasti
Haluaisitko olla mukana tekemässä hyvinvointihistoriaa?
Nasevasti
Kerro, kerro kuvastin, voiko Mustikki hyvin?