Kesän 2016 Valio Artturi® -säilörehujen laatu

Tämän kesän säilörehusatojen laatu näyttää ensimmäisten analyysien perusteella hyvältä.

Viime vuonna ihmetystä herättivät säilörehujen matalat raakavalkuaispitoisuudet. Nyt näyttää onneksi paremmalta: 1.sadon D-arvot ja valkuaiset näyttävät olevan keskimäärin hyvät. Alueellisia eroja toki on ja jokainen tila oma yksikkönsä – omien säilörehujen laatu selviää vain analysoimalla ne.

Kesän 2016 säilörehunäytteitä on analysoitu Valio Artturi® -rehuanalyysillä tämän lehden painoon mennessä yli 3 400, mikä on yli 10 prosenttia enemmän kuin viime vuona. Tuloksista saa jonkinlaisen kokonaiskuvan Suomen tämän kauden 1. ja 2. sadon säilörehuista.

Kolmossadon teko on tätä juttua kirjoittaessa vielä osassa maata kesken. Kokonaiskuva säilörehujen määrästä ja laadusta tarkentuu vielä myöhemmin kun rehunkorjuu saadaan päätökseen ja analysoitujen rehujen määrä lisääntyy.

Ensimmäisen säilörehuanalyysikoosteen perusteella voi arvioida, että säilörehujen ruokinnallinen laatu on tänä vuonna hyvä, ainakin keskiarvotulokset ovat hyviä. Keskiarvo ei tosin aina ole kaikkein paras mittari varsinkaan, kun kyseessä on pinta-alaltaan ja alueellisilta ominaisuuksiltaan ja ympäristöoloiltaan laaja maa kuten Suomi.

Rehujen keskimääräinen kuiva-ainepitoisuus on edelliseen kesään verrattuna korkeampi. Ykkössadon säilörehujen D-arvot ovat usean osuuskunnan alueella keskimäärin jopa 700 g/kg ka. Mukaan mahtuu sekä erittäin hyvin sulavia että hieman heikommin sulavia säilörehuja.

Nurmien maltillinen sulavuuden lasku ykkössadon tekoaikaan mahdollisti hyvin sulavat rehut ja jos ”pokka piti”, myös määrältään hyvät sadot. Joillain alueilla on päästy hyvän sulavuuden lisäksi myös hyviin satotuloksiin. Tässäkin on toki paljon alueellista ja tilakohtaista vaihtelua.

Säilöntälaatu

Säilöntä näyttäisi rehuanalyysitulosten perusteella onnistuneen kesän 2016 rehuilla melko hyvin. Mitään hälyttävää Valio Artturi® -säilörehunäytteiden keskimääräisissä tuloksissa ei näy säilöntälaadun osalta. Säilöntälaatu näyttäisi olevan jopa hieman parempi kuin edellisenä kesänä keskimäärin.

Lisää tietoja Valio Artturi® -säilörehuanalyysien tuloksista säilöntälaadun osalta julkaistaan Valmassa, kun rehunäytteitä on kertynyt hieman enemmän.

Valio Artturi® -palveluista apu tulokselliseen ruokintaan

Kun uuden sadon rehut otetaan käyttöön, on tuloksellisen ruokinnansuunnittelun perustana rehujen analysointi. Valion omistajayrittäjille maksuton Valio Artturi® -säilörehuanalyysi auttaa tässä.

Ruokinnassa tehtäviä muutoksia kannattaa maitomäärän muutosten lisäksi seurata tankkimaidon pitoisuuksien muutosten avulla. Maksuttomat Valio Laboratorion maitonäytteet kannattaa hyödyntää täysimääräisesti ja tilata Valmasta vaikka joka hakukerralla otettaviksi.

Ja säilörehuihin liittyvissä kysymyksissä kannattaa rohkeasti kääntyä oman osuuskunnan Valio Artturi® -säilörehuosaajan puoleen. Valio Artturi® -säilörehuneuvonta on maksuton palvelu valiolaisille maitotilayrittäjille.

Artturi®-säilörehuosaajat

  • Jari Korva, Pohjolan Maito 050 398 1064
  • Tero Jokelainen, ItäMaito 050 384 1124
  • Eija Järvinen, Tuottajain Maito 050 384 0555
  • Aila Loikkanen, Tuottajain Maito 050 384 0426
  • Sari Perälä, Maitosuomi 050 384 0116
  • Rikard Westerlund, Länsi-Maito 050 384 0987
  • Laura Nyholm, Valio Alkutuotanto 050 384 2591

(etunimi.sukunimi@valio.fi)

Kuva: Sari Perälä