Laiduntajat edistävät luonnon monimuotoisuutta

Aution maitotila selvitti ammattilaisten avulla tilan biodiversiteettiarvon ja kehittämistoimet.

Laidunalueen kivet, maisemapuut ja lukuisat maatalouden rakennukset sekä rakennelmat tuovat luonnon monimuotoisuuteen hyvän lisän. Kuva: Maarit Satomaa

Lehmät laiduntavat hakamaalla. Niityillä kasvaa kissankelloja ja siankärsämöitä – maisemat ovat hienot. Ilmassa pörrää kimalaisia ja perhosia. Heinikosta kuuluu ruisrääkän surahtava rääk rääk -narina.

Tämä kuulostaa ja näyttää Suomi-filmiltä, mutta tapahtui viime syyskuun alkupäivinä Mika ja Paula Aution maitotilalla.

Aution tilalla Kärsämäen Sydänmaan kylässä on 70 lypsylehmää. Hiehot ja umpilehmät laiduntavat noin 11 hehtaarin laidunalalla.

Maisema-asiantuntija Maarit Satomaa Oulun Maa- ja kotitalousnaisista kulkee tilan mailla Aution pariskunnan kanssa. Hän merkitsee huolellisesti ylös laidunalat, rakennelmat sekä kasvien, lintujen ja hyönteisten lajimäärät. Käynnissä on Valion Carbo -hankkeen lumo- eli luonnon monimuotoisuus -kartoitus.

”Oman tilan luonnon monimuotoisuuden kartoittaminen ja kehittäminen kiinnostaa erityisesti, kun kartoituksen sai ilman kustannuksia”, Mika Autio perustelee asiantuntijan kutsumista paikalle.

Tilan biodiversiteettiarvo eli biologinen monimuotoisuus on kartoituksen perusteella kolme. Arvo on hyvä, neliportaisen asteikon toiseksi paras. Aution maitotilalla on pitkät perinteet laiduntamisessa.

Luonnon monimuotoisuutta ylläpitävät perinnebiotooppeja ja reunavyöhykkeitä laiduntavat lehmät.

"Tilalla noudatetaan monipuolista viljelykiertoa ja hoidetaan alueita niittämällä”, Satomaa summaa kartoituksessa selvinneitä tärkeimpiä lumo-tekijöitä. Paikallinen kyläyhdistys on hakenut kohteelle ympäristösopimuksen.

Alueelta ei löytynyt harvinaisia kasveja tai kovin uhanalaisia eläimiä, mutta runsaasti indikaattori- eli ilmentäjälajeja.

”Lumon kannalta on tärkeää, että yleisetkin kasvilajit viihtyvät ja lisääntyvät niille tyypillisissä elin-ympäristöissä”, Satomaa painottaa. ”Hoidetut reunavyöhykkeet, laidunalueiden maakivet, maisemapuut ja lukuisat ladot tarjoavat suojaisan elinympäristön eläimille.”

Mika Aution yllätti oman tilan lajien monipuolisuus. ”Arjen kiireessä harvemmin ehtii kovin tarkkaan seuraamaan ja kartoittamaan ympäristöä”, hän toteaa.

Kartoituksen päätteeksi Satomaa ohjeistaa Autioita, miten biodiversiteettiarvon voi säilyttää kolmosessa. Myös kehityskohteita mietitään yhdessä.

”Ojan pientareilla kannattaa suosia myöhäistä niittoa. Hyönteisille arvokkaat ravintokasvit säilyvät ja kukkivat kasvit ehtivät siementämään. Tilakeskuksen läheisyydessä on hakamaa-alueita ja Luomajokeen rajautuvia joenvarsiniittyjä, joita olisi mahdollista laiduntaa. Näille alueille voisi hakea ympäristösopimuksia”, Satomaa vinkkaa.

Tilalla on omaa peltoa 80 hehtaaria ja vuokrattua 20. Pelloilla viljellään nurmea omien eläinten rehuksi. Aution tilalla erinomaiseen biodiversiteettiarvoon pääseminen edellyttäisi luomuviljelyyn siirtymistä. Siihen Autiot eivät ainakaan vielä ole valmiita. Muita hiilineutraalin viljelyn toimenpiteitä hiiliviljelijäkoulutuksen käynyt Mika Autio on valmis toteuttamaan.

”Käytämme jatkossakin monipuolisia siemenseoksia, kiinnitämme huomiota lajikevalintaan ja kasvinsuojeluaineiden määrään sekä jätämme pidemmän sängen”, Autio luettelee matalan kynnyksen toimia.

”Tulevaisuudessa on tarkoitus kokeilla myös, miten robottilypsyssä olevien lypsylehmien laidunnus onnistuisi.”

Teksti: Susanna Winqvist

Kartoita tilasi ammattilaisen avulla

Vuonna 2020 Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijat eri puolilla Suomea tekevät yhteensä 30 kartoitusta. Olisiko yksi käynneistä teillä?

Valion sekä Maa- ja kotitalousnaisten tavoitteena on, että tulevaisuudessa hiilineutraalia valiomaitoa tuotetaan yhä monimuotoisemmassa maatalousympäristössä. On tärkeää, että maitotilayrittäjä tietää konkreettiset luonnon monimuotoisuuden (lumo) kehittämisen keinot.

Työkaluna käytetään kartoitusta, johon kuuluu alkukartoitus, maastokäynti ja keskusteluita.

Alkukartoitus hyödyntää tilan viljelykirjanpitoa ja kartta-aineistoa. Maastokäynnillä kartoitetaan muun muassa arvokkaita luontokohteita, indikaattorilajeja ja vieraslajeja.

Yrittäjä saa kartoituskäynnin tulokset ja toimenpide-ehdotukset suullisesti ja kirjallisesti. Palvelu on maksutonta.

Lisätietoja antavat:

Kehityspäällikkö Heidi Huttunen, Valio Alkutuotanto, heidi.huttunen@valio.fi

Kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus Ry, MKN maisemapalvelut, leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi