Maidosta E-luokassa jo 96,9 %

Valiolaisten maitotilojen tuottaman raakamaidon laatu parani edelleen vuonna 2017. Parhaimman eli E-luokkaisen maidon osuus kasvoi edellisvuodesta vajaat 0,5 prosenttiyksikköä eli 96,9 prosenttiin. Iso kiitos laatumaidosta maitotilayrittäjillemme! Ehkä tänä vuonna ylittyy jo 97 prosenttia.

E-luokan osuus tuotetusta maidosta on kasvanut vakaasti ja II-luokkaisen maidon osuus on erittäin pieni. Viime vuonna sen osuus oli vajaat 0,01 prosenttia ja koko vuonna II-luokkaan meni vain 143 807 litraa maitoa, kun edellisvuonna 100 000 litraa enemmän eli 241 584 litraa.

I-luokan osuus oli 3,1 prosenttia eli 56 989 851 litraa, vuonna 2017 litroja oli 64 455 859 litraa. E-luokan maitomäärä oli 1 779 680 719 litraa.

Maidon laadun vuodenaikaisvaihtelu on tasoittunut koko ajan, mutta edelleen I- (ja II-) luokan maitoja on eniten kesäkuukausina, jolloin soluluvut ovat korkeimmillaan.

Raakamaidon laatuluokittelu määräytyy solu- ja bakteeritulosten geometristen keskiarvojen perusteella. Solujen osalta laskennassa oli mukana viime vuoden kolmen viimeisimmän kuukauden tulokset (yleensä 9 tulosta) ja bakteerien osalta vastaavasti kahden kuukauden tulokset (yleensä 6 tulosta).

Lisäksi todetut antibioottijäämät tai muut maidon käytön estävät kuormapoikkeamat pudottavat laatuluokan E-luokasta 1-luokkaan. Maidon luokittelu I-luokkaan johtuu useimmiten soluista. Bakteerien vuoksi I-luokkaan meni viime vuonna vain noin 0,12 prosenttia maidosta, kun solut olivat syynä 2,9 prosentissa. Kuormapoikkeamat veivät I-luokkaan 0,06 prosenttia maidosta. II-luokkaan putoamisen syynä ovat usein samanaikaiset bakteeri- ja soluongelmat.

Solulukujen geometriset vuosikeskiarvot ovat olleet viimeiset vuodet vajaat 130 000/ml ja bakteerikeskiarvot noin 5 000/ml. Vuodenaikaisvaihtelua on edelleen. Solujen osalta matalimmat luvut olivat viime lokakuussa (122 000/ml) ja korkeimmat elokuussa (140 000). Bakteereissa matalimmat luvut löytyvät tammikuulta (4 530/ml) ja korkeimmat vastaavasti heinäkuulta (6 290/ml).

Kaikista tuotantolaitoksiin vastaanotetusta maitoeristä 99,95 prosenttia oli viime vuonna lämpötilaltaan alle 6 astetta. Vastaanotettujen erien lämpötilakeskiarvo oli 3,87 astetta.

Kuormien bakteeripoikkeamat (tulos yli 100 000 pmy/ml) ovat hyvin hallinnassa ja määrä on vakiintunut noin 0,5 prosenttiin. Kaikkien analysoitujen kuormien bakteerilukujen keskiarvo viime vuonna oli 12 500/ml.

Viime vuonna antibioottipoikkeamia oli 25 eli yksi vähemmän kuin edellisvuonna. Antibioottijäämien takia pilalle mennyttä maitoa jouduttiin hävittämään harmittavan paljon, sillä seitemän kertaa jäämä todettiin vasta jälkikäteen, kun maito oli jo purettu siiloon. Näissä tapauksissa maitokuormasta ennen purkua tehty pikatesti on näyttänyt negatiivista tulosta ja purun jälkeen tehty kolmen tunnin Delvotest SP NT positiivista tulosta.

Antibioottimaitojen lisäksi viime vuonna oli 15 muuta maidon käytön estänyttä poikkeamatilanteita (noin 115 000 litraa). Näitä olivat muun muassa maidon verisyys tai pesuainevedet maidon joukossa. Tapausten määrä pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna.