Maitomarkkinoilla on positiivista virettä

Koronapandemia on jatkunut maailmalla jo parin vuoden ajan ja vaikuttanut arkielämään monin tavoin. Huoltovarmuus ja elintarvikkeiden saatavuuden turvaaminen ovat vaikuttaneet myös elintarvikeketjuun.

Valiolaisilla maitotiloilla ja tuotantolaitoksissamme tuotantoa on saatu pidettyä koko ajan hyvin yllä, ja huoltovarmuus sekä turvallisten elintarvikkeiden saatavuus suomalaisille kuluttajille turvattua. Varsinkin tuotantolaitoksissa on vaadittu ennakoivaa ja systemaattista toimintaa jokaisen työntekijän osalta, jotta osaavia käsipareja on riittänyt kaikkiin tuotantovaiheisiin.

Energian hinnannousu lisää kustannuspaineita

Pandemian vaikutukset eivät ole kuitenkaan jääneet pelkästään tuotannon työntekijävaikutuksiin, vaan rajun kustannusinflaation kautta erityisesti energian hinnannousu on tuonut elintarvikeketjuun lisää kustannuspainetta.

Typpilannoitteiden valmistukseen tarvittavan maakaasun hinta on vuoden aikana moninkertaistunut, ja lannoitteiden hinnat ovat nousseet ennennäkemättömän korkeiksi. Tammikuun lopussa raakaöljyn hinta nousi yli 90 dollariin, joka on korkein sitten vuoden 2014. Myös sähkön hinta on noussut, ja varsinkin pörssisähköä käyttävät ovat saaneet kokea tämän kukkarossaan.

Maatiloilla tarvitaan runsaasti energiaa, ja hinnannousu heijastuu myös monien tuotantopanosten hintoihin nostaen kokonaiskustannuksia. Samoin Valion tuotantolaitoksissa ja kuljetuksissa käytetään paljon energiaa, joten kustannukset myös Valiolla ovat kasvaneet merkittävästi. Osa Valion käyttämästä sähköstä on hintasuojattua, mikä helpottaa tältä osin tilannetta.

Pandemian aiheuttamat häiriöt ovat onneksi tuoneet myös maitosektorin tuottopuolelle vahvaa positiivista virettä, ja maidosta valmistettujen teollisuustuotteiden hinnat hipovat tällä hetkellä ennätystasoja. Markkinoiden hyvä tilanne johtuu siitä, että maitotuotteiden globaali kysyntä on säilynyt hyvänä, ja samaan aikaan maidontuotanto kaikilla tärkeillä tuotantoalueilla on ollut rajoittunutta.

Olemme Valion strategian suhteen oikealla tiellä.

Uudessa-Seelannissa huonot sääolosuhteet ovat heikentäneet nurmien kasvua, ja maidon tuotantomäärät ovat olleet tuotantokauden huippuvaiheessa edellisvuotta vähäisemmät. Euroopassa maidontuotanto kääntyi laskuun viime vuoden lopulla, ja kehityksen vetureina ovat olleet suuret maitomaat Saksa, Ranska ja Hollanti. Kolmannella tärkeällä vientialueella USA:ssa korkeat rehukustannukset ovat rajoittaneet tuotantoa merkittävästi.

Hintakehitys kysynnän sijaan tarjontavetoiseksi

Maidon hintakehitys on ollut aiemmin kysyntävetoista, mutta nyt sen arvioidaan muuttuneen entistä tarjontavetoisemmaksi. Normaalisti maidon markkinahintojen noustessa myös maidontuotanto lähtee nopeaan nousuun, ja kysynnän ja tarjonnan tasapainottuessa hinnat kääntyvät jälleen laskuun, välillä jyrkästikin.

Nyt markkinatilanne on hiukan normaalista poikkeava, kun tilojen korkean kustannus-tason vuoksi tuotannon ei odoteta reagoivan maitotuotteiden hintojen nousuun nopeasti. Tällä hetkellä maidon globaalit markkinat näyttävätkin kohtuullisen hyviltä vuoden 2022 osalta. Loppuvuonna markkinahintoihin ennustetaan lievää alamäkeä tuotannon lähtiessä kasvuun, mutta hinnat pysynevät hyvällä tasolla.

Markkinaympäristössä on positiivisia viitteitä siitä, että maitotuotemarkkina voisi pysyä melko suotuisana myös tulevina vuosina, kun kysynnän ja tarjonnan ennustetaan pysyvän edellisvuosia paremmin tasapainossa. Tämä vahvistaa luottamusta maidontuotannon tulevaisuuteen ja siihen, että olemme Valion strategian suhteen oikealla tiellä.

Uskomme, että Valion lisäarvojauheille löytyy maailmalta kannattavaa markkinakysyntää tulevaisuudessakin. Maito on ravitsemuksellisesti erinomainen raaka-aine ja sitä tarvitaan maailman väestön ruokkimiseen.

Näkökulmat
Ilmastopuntari: Hiiliviljelyn välitilinpäätös
Näkökulmat
Tukea nuorille yrittäjille
Katsaukset
Sanoilla on väliä