Mikä on taloudellisesti järkevä lehmien poistoprosentti?

"Haluaisin lisätä karjan tuottavuutta vähentämällä vuosittain poistettavien lehmien määrää, mutta mikähän olisi taloudellisesti järkevä taso ja paljonko liharotusiemennyksiä uskaltaa käyttää, kun lehmien terveystilanne vaihtelee ja välillä joutuu poistamaan St. aureuksen takia enemmän lehmiä? Karjan keskilehmäluku on 96, keskituotos 10 700 kg, poikimaväli 405 päivää ja nykyinen poistoprosentti 34."

Poistoprosentin taloudellinen optimi riippuu monesta asiasta, muun muassa maidon ja lihan hinnasta, mutta myös karjan terveystilanteesta ja tiinehtyvyydestä – eli kuinka paljon tilalla joudutaan tekemään niin sanottuja pakollisia poistoja ja kuinka paljon näiden lisäksi halutaan uudistaa karjaa jalostuksellisista syistä.

Tilan taloudellinen optimi voin vaihdella paljonkin, mutta useimmiten se on 15–25 prosenttia.

Kysymyksen tiedoilla tarkkaa arviota ei siis voi tehdä, vaan laskentaan tarvitaan lisää tietoa, kuten kuinka paljon karjassa esiintyy utaretulehduksia, poikimahalvauksia, ketooseja, ontumista sekä lehmä- ja vasikkakuolleisuutta sekä kuinka hyvin lehmävasikat kasvavat ja minkä ikäisenä hiehot saadaan poikimaan. Joka tapauksessa ainakin karjan poikimaväliä kannattaisi lyhentää.

Oman karjan optimiarvot ja esimerkiksi poikimavälin lyhentämisen ja sairastavuuden vähentämisen euromääräisen arvon voit mallintaa Valman SimValiokarja-laskurilla. Se löytyy Valmasta Valio Terveys -palveluiden alla.

Katso lisää Eläinlääkäri -artikkeleja

Eläinlääkäri vastaa
Voiko kryptosporidioosi levitä tilalta toiselle vasikoita nupouttavan eläinlääkärin välityksellä?
Eläinlääkäri vastaa
Mistä utareen välin hautuma johtuu ja miten sitä hoidetaan?
Eläinlääkäri vastaa
Onko jollain lehmillä luontaisesti korkeampi vastustuskyky?