Missä eläimiä kannattaa lääkitä?

Lehmien lääkitseminen onnistuu parhaiten tarkoitusta varten suunnitellussa hoitopaikassa, käsittelykujassa tai ruokintaesteessä. Parsinavetassa toimenpiteet tehdään parressa.

Hoitopaikka voi olla paikasta toiseen siirrettävä, nk. käsittelyhäkki, tai paikkaan rakennettu. Hoitopaikka voi sijaita poikima- ja sairaskarsinassa tai erillisessä tilassa lypsyaseman tai robotin läheisyydessä. Lukittuva este, jolla lehmän saa kiinni, ja erilaiset sivuseinä- ja porttiratkaisut mahdollistavat eläimen turvallisen kiinnipitämisen ja käsittelyn.

Käsittelykuja rakennetaan yleensä lypsyasemalta poistumisreitin yhteyteen. Kuja on kustannuksiltaan ja tekniikaltaan yksinkertainen ja edullinen vaihtoehto, koska useita eläimiä voidaan ottaa tutkittavaksi ja lääkittäväksi yhdellä kertaa.

Lukittuva ruokintaeste on hyvä vaihtoehto lehmien kiinni ottamiseen käsittelyä ja hoitoa varten. Pätkä lukittuvaa estettä ei ole suositeltava, vaan lukkopaikkoja kannattaa laittaa koko ruokintapöydän mitalta. Muuten lehmät saattavat käyttää ruokintapöytää epätasaisesti välttäen näitä lukkopaikkoja.

Lypsyasemalla tai robotilla lehmälle ei tulisi tehdä mitään toimenpiteitä, joissa se voi kokea pelkoa tai kipua, vaan lypsypaikan pitäisi olla lehmälle aina pelkästään miellyttävä. Pelko voi aiheuttaa hankaluutta lypsyllä, maidon pidättämistä ja maitomäärän vähenemistä, koska maidonvirtaukseen tarvittavan oksitosiinin erittyminen estyy.

Eläinten paikallaan pitämiseen käytettävien välineiden tai laitteiden ei tule aiheuttaa kipua. Lehmä saadaan pysymään paikallaan hyvän hoitopaikan ja riimun tai köyden avulla.

Katso lisää artikkeleita

Eläinlääkäri vastaa
Onko jollain lehmillä luontaisesti korkeampi vastustuskyky?
Eläinlääkäri vastaa
Puhdas ja terve iho hoitaa tehtäviään parhaalla mahdollisella tavalla
Eläinlääkäri vastaa
Miten pian tuubilääkityksen jälkeen lehmän voi lypsää?