Näin ehkäiset maidon laatupoikkeamia

Tilan olosuhteisiin laaditut ohjeet ja niiden päivittäminen ovat keskeisin keino laatupoikkeamien ennaltaehkäisyssä.

Kerran tehtyinä ja sen jälkeen säännöllisesti ja tarpeen mukaan päivitettyinä tilakohtaiset ohjeet luovat hyvän perustan maidon laadun hallinnalle. Etenkin niillä tiloilla, joilla lypsämiseen osallistuu useita henkilöitä, ovat selkeät ohjeet välttämättömiä. Säännöllisesti pidetyt lyhyet kertauspalaverit tuovat esille mahdolliset päivitystarpeet.

Pesujen ja maidon lämpötilan seurannassa auttavat valvontajärjestelmät, jotka tuottavat hälytykset poikkeamista. Hälytysjärjestelmien tulee olla luotettavia, sillä väärät hälytykset romuttavat järjestelmän uskottavuuden. Ongelmia on syntynyt myös silloin, kun kiireessä on kuitattu hälytys eikä ole muistettu poistaa hälytyksen aiheuttamaa ongelmaa.

Pesuainejäämien ja vesilisäyksien ennaltaehkäisyssä pesuvahti ehkäisee tehokkaasti pesuvesivahinkoja. Pesuvahdin yksinkertaisin toimintatapa on seuraavanlainen: Mikäli maidonsiirtoputken pää on pesupaikalla, ei lypsy käynnisty eli vain lypsykoneen pesu on mahdollista. Tämä estää myös maidon lypsämisen viemäriin. Lypsy on mahdollista vain silloin, kun maidonsiirtoputken pää ei ole pesutelineessä.

Keskeisimmät ohjeet laatupoikkeamien ehkäisyyn:

  • Lehmien lääkintä ja antibioottimaidon lypsäminen
  • Maidon jäähdytyksen seuranta: jäähdytysnopeus ja säilytyslämpötila
  • Lypsykoneen ja tilasäiliön pesujen seuranta.