Nasevan Terveydenhuolto­käyntikuvaaja kokoaa terveystiedot

Terveydenhuoltokäyntikuvaajassa voit tarkastella eri eläinryhmien terveystietoja, ja se perustuu viimeisen terveydenhuollon vuosikatsauksen arviointeihin. Kuvaajan löydät Nasevan Tilastot-sivulta. Tilastot löytyvät kirjautumisen jälkeen kohdasta Tila > Tilastot. Valitse alasvetovalikosta Vuosikatsaus-vertailu eläinryhmittäin.

Tilakäynnin päivämäärä ja vertailussa käytetty pitopaikan tuotantosuunta löytyvät sivun yläreunasta. Tietoja voi tarkastella pitopaikkakohtaisesti ja eläinryhmittäin. Valitse vertailuun oikea pitopaikka sekä haluttu eläinryhmä eläinryhmävalikosta.

Osa-alue-valikosta voit tarkastella tarkemmin kunkin osa-alueen tuloksia valitussa eläinryhmässä. Valitun osa-alueen tarkempi tarkastelu ja vertailu koko maan vastaaviin tietoihin avautuu pylväsdiagrammina sivun alalaitaan. Kun viet kursorin pylväiden päälle, näet, kuinka monta pitopaikkaa on mukana koko maata koskevassa vertailussa kunkin arviointikohdan ja eläinryhmän osalta. Tietoja voit tarkastella myös vertailematta koko maan tietoja: valitse silloin kuvaajan alla olevista palloista ainoastaan pitopaikkaa koskeva näkymä. Mikäli tilalla tai pitopaikalla ei ole tehty vuosikatsausta, ei tietoja eikä grafiikkaa ole saatavilla.

Kun tarkastelet eri osa-alueita, kiinnitä huomiota valittuun eläinryhmään. Voit esimerkiksi valita erikseen lypsylehmät, joilla ei ole nupoutusta koskevia tietoja. Jos eläinryhmäksi valitaan juottovasikat, saadaan näkyviin vasikoita koskevat vertailutiedot.

Erja Tuunainen
Asiantuntijaeläinlääkäri
Naseva
naseva.fi

Kirjaudu sisään Nasevaan
Hyvinvointi
Helpotusta ja lisätehoja robotilla
Hyvinvointi
Vapaaehtoiset tukihenkilöt auttavat
Hyvinvointi
Vasikoiden vierihoito kiinnostaa − katso video