Nautojen lastaus navetan ovelta riski tautisuojalle

Nautojen lastaustiloja löytyy Suomesta vain vähän. Juuri julkaistu agrologin opinnäytetyö haastaa huomaamaan lastaukseen liittyvät ilmeiset riskit.

Yleensä naudat lähtevät kuljetusauton kyytiin suoraan navetan ovelta, mitä on totuttu pitämään hyvänä ratkaisuna. Lastauksessa tulisi kuitenkin muistaa, että auto on likaantunut aiemmilla tiloilla käydessään ja kyydissä olevat eläimet ovat mahdollisia taudinkantajia.

Suoraan ovelta lastatessa on vaikea hallita tautiriskejä. Olisi turvallisempaa lastata naudat kauempana päärakennuksesta.

Lastaustilanteessa tarttuvia tauteja voivat olla esimerkiksi koronavirus, RS-virus, Mycoplasma bovis -bakteeri ja pälvisilsa. Sairastuneet vasikat kasvavat huonommin, mikä voi vaikuttaa niiden myöhempään tuotokseen. Täysikasvuisilla naudoilla sairaudet heikentävät maidontuotantoa. Lisäkustannuksia tuovat hoitoon käytetty aika, lääkkeet ja eläinlääkärin käynnit.

Taudit saattavat levitä ilmateitse auton ja navetan ilmatilojen joutuessa lähekkäin. Riskiin vaikuttaa navetan alipaineen suuruus. Ovensuussa ilmaa liikuttavat myös lämpötilaerot. Jos auto tuodaan aivan navetan viereen, saattaa tehokas ilmanottoaukko imeä taudinaiheuttajia rakennuksen sisään.

Toinen riski ovensuussa lastatessa on jalkineiden mukana kulkeva lika. Vaikka lastaustilanteeseen tultaisiin puhtain kengin, joutuvat kuljettajat kävelemään lastaussillalla ja sen lähiympäristössä varmistaakseen turvallisen lastauksen. Lastaussilta likaantuu jo ensimmäisellä maatilalla käydessään, sillä kyytiin kävelevät naudat vievät sille sorkissaan lietettä ja kuiviketta.

Huolellisesti mietitty ja johdonmukaisesti käytetty lastauspaikka suojaa maitotilaa taudeilta.

Hyvin valmisteltu lastauspaikka tekee työstä sujuvaa, vähentää eläinten kokemaa stressiä ja lisää työturvallisuutta. Lastauspaikan voi toteuttaa navetan läheisyyteen esimerkiksi jaloittelutarhan jatkoksi, jolloin kuljetusauton ja navetan välistä matkaa saadaan pidennettyä.

Savonia ammattikorkeakoulussa tehty verkko-opas on suunnattu kaikille nautatiloille, ja se sisältää nautojen lastaukseen liittyvän tietopaketin. Sivustolla käydään läpi erilaisia riskejä, joita lastaustilanteeseen liittyy, sekä esitetään erilaisia kustannustehokkaita ratkaisuja.

Verkko-opas löytyy tästä klikkaamalla osoitteesta

https://nautojenlastaaminen.wordpress.com/

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Vaali viisaasti vasikkaa -hanke. Hankkeen toteuttajana toimivat Savonia ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus LUKE.

Teksti ja kuvat: Anne-Pauliina Rytkönen