Päivitä Nasevan terveydenhuoltosopimus sähköisesti

Nasevassa on uusi toiminto, jolla terveydenhuoltosopimuksen päivittäminen on mahdollista tehdä suoraan järjestelmän kautta ilman rekisterivastaavalle toimitettavaa lomaketta. Nasevaan kirjautunut tuottaja voi tallentaa uuden terveydenhuoltosopimuksen luonnoksena.

Terveydenhuoltosopimuksen päivittäminen tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi käyntivälin tai terveydenhuoltoeläinlääkärin vaihtuessa.

Uudet terveydenhuoltosopimukset tilan liittyessä ensimmäistä kertaa Nasevaan ja SPV:n aiheuttamat omistajan vaihdokset tehdään edelleen kirjallisesti paperiversiona ja lomake palautetaan täytettynä Nasevan rekisterivastaavalle.

Tuottajan ja eläinlääkärin tulee aina ensin suullisesti sopia terveydenhuoltosopimuksen solmimisesta. Eläinlääkäri saa Naseva-järjestelmästä ilmoituksen hänelle tarjotusta sopimuksesta ja käy hyväksymässä luonnoksen. Terveydenhuoltosopimus astuu voimaan hyväksymispäivänä ja kumoaa aiemman sopimuksen ko. pitopaikalta.

Katso ohje alta linkistä

sähköinen_th-sopimus_ohje_01102018.pdf

Katso lisää www.naseva.fi → Ohjeet ja lomakkeet, josta myös oheinen ohje löytyy.

Teksti Erja Tuunainen, asiantuntijaeläinlääkäri, ETT/Naseva