Pitoisuuksien analysointi ja näytetulosten varmistus

Raakamaitojen koostumusanalysointi tapahtuu Seinäjoen aluelaboratoriossa FOSSin koostumusanalysaattoreilla.

Käytössämme ovat MilkoScan FT+, joka on FTIR-tekniikkaan perustuva koostumusanalysaattori sekä samaan analysointilinjaan yhdistetty solulaskentalaite Fossomatic FC.

Laitteiden mittaamaa tulostasoa seurataan jatkuvasti. Seurantamallit pohjautuvat testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys standardiin SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratorion toiminnan käyvät säännöllisesti arvioimassa Finaksen tekniset arvioijat Ruokaviraston hyväksyntää varten sekä muut sisäiset ja ulkoiset arvioijat. Viimeisin Finas-arvioijien arviointikäynti on toteutunut lokakuussa 2019.

Standardin vaatimusten mukaisesti laboratorio osallistuu säännöllisesti kansainvälisiin vertailututkimuksiin, joissa vertailututkimuksen järjestäjä toimittaa samat näytteet usealle eri toimijalle ja kokoaa tulosyhteenvedot osallistujille. Valio osallistuu mm. ICARin sekä Hüfnerin järjestämiin vertailututkimuksiin.

Jokapäiväistä tulostasoseurantaa tehdään vertailumenetelmien tuloksiin ennen analysointien aloitusta ja tulostasoa valvotaan analysoinnin aikana sadan näytteen välein.

Seurannan avulla valvotaan laitteen tulostason oikeellisuutta koko analysoinnin ajan ja varmistutaan, että laitteet sekä laitteella käytettävät reagenssit toimivat odotetusti. Mikäli jotakin poikkeavaa huomataan, analysointia ei aloiteta tai se keskeytetään.

Analysaattorilta näytteiden tulokset siirtyvät laboratorion tietojenohjausjärjestelmään. Järjestelmään on rakennettu tulosloogisuustarkistuksia, jolla pyritään tuomaan esiin mahdolliset ongelmat muun muassa näytteenotossa. Mikäli reitillä havaitaan esimerkiksi peräkkäisiä kohonneita bakteerituloksia, keräilyreitin tuloksia ei hyväksytä raportointiin.

MilkoScan FT + -analysaattorilla mitataan näytteestä rasva, valkuainen, kuiva-aine, laktoosi, urea sekä jäätymispiste. Minna-Kaisa Maunumaa