Miten ruokinnan esteet näkyvät solupitoisuudessa

Hyvälaatuinen säilörehu on ruokinnan perusta – sen laatu ja saatavuus sekä syönti vaikuttavat lypsylehmien terveyteen ja vastustuskykyyn. Vastustuskyvyn heikkeneminen altistaa lehmät sairauksille.

Hyvälaatuisen säilörehun varaan on helppo rakentaa onnistunut ruokinta. Jos rehun säilöntälaadun kanssa on ongelmia, voivat ongelmat heijastua myös maidon solupitoisuuteen ja lypsylehmien utareterveyteen. Somaattiset solut kuvaavat lehmän utareen terveyttä. Terveellä lehmällä maidon solupitoisuus on matala.

Säilörehun laatu

Säilöntälaadultaan huonolaatuinen säilörehu ei ole maittavaa ja sen vuoksi on riskinä, että lypsylehmien väkirehun osuus voi nousta suunniteltua korkeammaksi. Lehmä valikoi rehua syödessään ja huonolaatuisen säilörehun seurauksena väkirehun osuus ruokinnassa voi nousta niin, että pötsin toiminta häiriintyy ja pötsi happamoituu.

Koska lehmä on märehtijä, pitäisi lypsylehmän ruokinnan perustua energia- ja valkuaistarpeiden tyydyttämiseen maltillisella väkirehuosuudella niin, että pötsin toiminta säilyy normaalina. Kun säilörehun osuus rehuannoksessa pienenee, myös kuidun osuus ruokinnassa vähenee. Normaali pötsin toiminta turvataan riittävällä kuidun saannilla.

Koko rehuannoksen NDF-pitoisuus tulisi olla vähintään 250 grammaa syötyä kuiva-ainekiloa kohti.

Säilörehun laatuominaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka paljon lehmät rehua syövät. Valio Artturi® -rehuanalyysissä syönti-indeksi kuvaa säilörehun suhteellista syöntipotentiaalia. Hyvälaatuista rehua tulisi olla koko ajan lypsylehmien saatavilla. Vähentynyt syönti heikentää lehmän vastustuskykyä ja eläin voi sairastua. Säilöntälaadultaan tai sulavuudeltaan heikkolaatuinen säilörehu heikentää lehmän syöntiä, mikä voi aiheuttaa lehmille energiavajetta. Etenkin alkulypsykaudesta riski energiavajeeseen on suuri.

Lehmät, joiden energiatase on negatiivinen, ovat riskiryhmää vastustuskyvyn heikkenemisen kannalta ja myös niiden utareen puolustustoiminnot voivat heikentyä.

Seleenin saanti vaikuttaa vastustuskykyyn

Myös seleenillä on vaikutusta lehmän immuunipuolustukseen. Seleenin puute aiheuttaa vasta-ainetuotannon vähenemistä ja puolustuskyky taudinaiheuttajia vastaan heikkenee. Siksi riittävällä seleenin saannilla voidaan ruokinnan osalta vaikuttaa myös utareterveyteen ja maidon normaaliin solupitoisuuteen.

Hiivat ja homeet

Hiivat ja homeet ovat säilörehua pilaavia mikrobeja. Säilöntälaadultaan huonolaatuinen säilörehu voi sisältää hiivoja, homeita ja haitallisia bakteereita. Hiivat ja homeet sekä niiden tuottamat toksiinit aiheuttavat terveysongelmia lypsylehmille. Hiivat voivat aiheuttaa utaretulehduksia etenkin lehmille, joiden immuunipuolustus on jostain syystä heikentynyt.

Hygieniatasoltaan heikko säilörehu voi sisältää homeita ja haitallisia bakteereja, jotka lehmän elimistöön kulkeutuessaan voivat aiheuttaa tulehduksia ja näkyä esimerkiksi maidon solupitoisuuden nousuna. Pilaantunutta säilörehua ei saisi syöttää eläimille.

Käytännön neuvo rehun laatuun liittyen on, että jos sateita on tiedossa ja uhkana on esikuivauksen epäonnistuminen, on varminta valita happosäilöntäaine säilönnän onnistumiseksi. Toinen vaihtoehto on myöhäistää korjuuta hieman, jos luvassa on sään puolesta parempia korjuuolosuhteita.

Matalampaa sulavuutta voi ruokinnassa paikata väkirehuilla, mutta huonoa säilöntälaatua tai hometoksiinien aiheuttamia ongelmia ei jälkikäteen voi paikata millään.

Kuva: Anu Artjoki

Lue lisää:

Ruokinta
Hyvä syönti-indeksi: parempi kuiva-aineen syönti ja enemmän maitoa
Ruokinta
Vapaasti vettä – enemmän maitoa
Ruokinta
Ovatko navettasi rakenteet maidontulon tulppana?