Subakuutti pötsiasidoosi

Subakuutti pötsiasidoosi (SARA, subacute rumen acidosis) on tila, jossa lehmän pötsin pH laskee alle 5,5–5,8, kun pötsin normaali pH on 6–7. Pötsin pH pysyy SARAssa matalla pitkään, raja-arvona pidetään yli kolme tuntia päivässä esiintyvää normaalia matalampaa pötsin pH:ta.

Subakuutti pötsiasidoosi syntyy, kun lehmä syö helposti sulavaa rehua, johon sen pötsi ei ole tottunut. Haihtuvien rasvahappojen määrä pötsissä nousee hetkellisesti, kunnes rasvahapot imeytyvät pötsin seinämän läpi. Imeytyminen tehostuu pötsinukan ansiosta. Lehmän pötsinukan pituus ja näin ollen haihtuvien rasvahappojen imeytyminen lisääntyy, kun syötetään rehuja, joiden energiapitoisuus on korkea. Pötsinukan pituuden muutos vie kuitenkin useita viikkoja.

Suurin riski pötsin happamoitumiselle on, kun siirrytään umpilehmän rehuista energiapitoisiin lypsykauden rehuihin. Pötsi ei ole vielä tottunut nopeasti sulaviin hiilihydraatteihin, mutta rehun koostumuksen pitäisi vastata korkeaan maitoon heruvan lehmän energiantarpeeseen. Subakuutti pötsiasidoosi voi vaivata myös lypsykaudella, jos lehmä saa väkirehuja liikaa suhteessa karkearehuun tai seosrehun koostumuksessa on ongelmia.

Oireet ja ennaltaehkäisy

SARAn oireina on syönnin heikentymistä, ripulia, märehtimisen vähentymistä, heikentynyt kuntoluokka tai yleisvointi, sorkkavertymiä sekä maidon rasvapitoisuuden laskua. Myös maitotuotos voi laskea.

Subakuuttia pötsiasidoosia epäiltäessä diagnosointi perustuu oireisiin ja pötsinäytteiden ottoon. Karjatasolla diagnoosiin pääsy vaatii näytteiden ottamista useista eläimistä. Maidon rasvapitoisuuden laskua voidaan käyttää apuna subakuutin pötsiasidoosin tunnistamisessa muiden löydösten tukiessa diagnoosia.

Subakuuttia pötsiasidoosia havaitaan harvoin pötsin pH:n ollessa alhaalla, joten varsinaista hoitoa ei ole olemassa. Siinä vaiheessa, kun eläimen huomataan olevan syömätön, on pötsin pH jo usein palautunut normaaliksi.

Ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää, sillä SARAn vaikutukset voivat merkittävästi heikentää lehmien tuotosta ja terveyttä

Ruokinnan onnistuneella suunnittelulla on suurin rooli ennaltaehkäisyssä.

Korsirehun tarjoaminen vähentää riskiä lisäämällä syljentuottoa pureskelun aikana ja märehtimistä syönnin jälkeen.

Kun syötetään seosrehua, on varmistettava, etteivät lehmät pysty valikoiden jättämään karkeimpia ja pidempiä seoksen osia myöhemmin syötäväksi tai kokonaan syömättä. Muutkin eläinten hyvinvointia lisäävät tekijät ovat luonnollisesti tärkeitä. Mikäli tilalla epäillään ongelmaa pötsin happamoitumisen kanssa, on ensiarvoisen tärkeää tarkistaa ruokinta. Pötsin happamoitumisen seuraukset voivat aiheuttaa ongelmia vielä pitkään ruokinnan korjauksen jälkeenkin.

  • Susanna Peipponen - Tuotantoeläinten asiantuntijaeläinlääkäri ,  Vetcare Oy

    Susanna Peipponen

    Tuotantoeläinten asiantuntijaeläinlääkäri
    Vetcare Oy


Katso lisää artikkeleita

Eläinlääkäri vastaa
Apua! Miten toimia, jos lehmä loukkaantuu laitumella?
Eläinlääkäri vastaa
Ensiavun ABC - Apua! Miten toimia, kun pihatossa on vastassa loukkaantunut lehmä?
Eläinlääkäri vastaa
Miten toimin, jos tilalla todetaan Q-kuume?