Tekoälystä tehoa talouteen

Tekoälyn hyöty perustuu sen kyvykkyyteen käsitellä valtavia tietomääriä tehokkaasti. Tekoälyn käyttö myös maataloudessa yleistyy nopeasti. Avainasemassa on tekoälystä saatavien hyötyjen yhdistäminen yrittäjän omaan asiantuntemukseen ja harkintakykyyn.

1. Johda tiedolla

Kokonaisvaltaisesti johdetussa maitotilayrityksessä päätökset tehdään järjestelmällisesti kerättyä tietoa ja analytiikkaa hyödyntäen. Tekoäly voi tukea maitotilayrityksen tiedolla johtamista, kun tavoitteena on esimerkiksi parantaa tuottavuutta ja kannattavuutta, hallita riskejä tai reagoida muuttuviin olosuhteisiin. Tekoälysovellukset voivat noutaa ja analysoida tarvittavia tietoja automaattisesti ja tarjota reaaliaikaisia näkemyksiä ja suosituksia päätöksenteon tueksi.

2. Optimoi

Tekoälyn avulla suurista ja monimutkaisistakin aineistoista voidaan löytää tehokkain tai vaikuttavin ratkaisu. Resurssitehokkuutta optimoimalla tekoälysovellukset voivat parantaa yrityksen kannattavuutta. Optimointia voidaan hyödyntää esimerkiksi viljely-, ruokinta- tai investointisuunnitelmia tehdessä. Tulevaisuudessa optimointia tehdään yhä suuremmalla yksikkötarkkuudella. Jo nyt tekoälyä hyödynnetään täsmäviljelyssä, jossa jokaiselle viljelyalueelle haetaan optimaalista ratkaisua esimerkiksi tuotantopanosten käytön osalta parhaan satotason saavuttamiseksi.

3. Ennakoi

Tekoälyn voi kouluttaa tunnistamaan markkina- ja maatalouden datasta säännönmukaisuuksia, joiden perusteella se voi ennustaa tulevia kehityssuuntia ja tapahtumia. Ennakointitietoa toimintaympäristön muutoksista tarvitaan yrityksen riskienhallintaan ja strategisen päätöksenteon tueksi. Ennusteet voivat liittyä esimerkiksi markkinoiden kehitykseen, sadon laatuun ja määrään, maidontuotantoon, eläinten terveyteen tai laitteiston huoltoihin.

4. Seuraa ja reagoi

Maataloudessa hyödynnetään runsaasti erilaisia seurantalaitteita, joiden tuottamaa tietoa tekoäly analysoi. Seurantajärjestelmillä tavoitellaan tehokkaampaa työajan käyttöä sekä nopeampaa reagointia huomioita vaativiin tilanteisiin. Esimerkiksi erilaiset kiimantarkkailu- ja poikimisvahdit ovat jo nyt yleisesti käytössä. Tekoäly tunnistaa seurantalaitteen tuottamasta tietovirrasta merkit alkavasta tapahtumasta ja hälyttää riskitason noustessa riittävän korkeaksi. Näin yrittäjä voi käynnistää tarvittavat riskienhallintatoimenpiteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Varhainen reagointi ja ennaltaehkäisy vähentävät poikkeamista aiheutuvia menetyksiä ja parantavat tuottavuutta.

Suojaudu kyberhyökkäyksiltä

Kyberrikolliset suosivat helppoja kohteita. Pidä tietoturvan perusasiat kunnossa:

  • Pidä ohjelmistot ajantasaisina ja päivitettyinä.
  • Ylläpidä varmuuskopioita tärkeistä tiedostoista.
  • Käytä vahvoja salasanoja ja monivaiheista tunnistautumista.
  • Huolehdi henkilökunnan tietoturvaosaamisesta.

Hanna Castro Kehityspäällikkö, ELT – Valio Laatu-, Lypsy- ja Terveys-palvelut

Teknologia
MilkSafe™ säästää aikaa ja euroja
Teknologia
3-NOP vähentää lehmien metaanipäästöjä
Teknologia
Miten Bovaer-lisäaineen käyttö sujui maitotilalla?