Tilastotietoa helposti saatavilla

Nasevassa on avautunut uusi Tilastot-sivu. Sivulle kerätään tila- ja pitopaikkakohtaisia graafeja mm. lääkitsemisemisestä ja kuolleisuudesta.

Tilastot löytyvät helposti Nasevan ylävalikon kohdasta Tila. Ensimmäiset lääkitsemistä koskevat kuvaajat on jo julkaistu.

Ensimmäinen valikon kuvaajista näyttää tilan hoitojen tilanteen viimeiseltä 12 kuukauden ajalta. Tämä tehdään sekä yksittäisen tilan että koko maan tasolla siten, että hoitojen määrä jaetaan tilan/koko maan 100:lla jaetulla eläinmäärällä. Toisin sanoen tunnuslukuna on, montako hoitoa tilalla tehdään vuodessa 100 eläintä kohti.

Kuvaajan Suodatus-osiossa on myös valinta Näytä todelliset toteutuneet hoitomäärät ilman suhteuttamista tilan eläinmäärään. Käyttäjä näkee tällöin 12 kuukauden oikeat hoitolukumäärät. Kuvaajassa pystyakselilla esitetään hoitokoodit, jotka on valittu kunkin tuotantosuunnan yleisimpien hoitokoodien mukaan.

Toisen kuvaajan avulla voidaan tehdä itse valintoja tarkasteltavista hoidoista tietyllä ajanjaksolla. Tilaston ensilatauksessa näkyvät ne hoitokoodit, joita on valitulla aikajaksolla ollut eniten.

Nasevan utareterveyssivun tuloksissa näkyvät nyt myös bakteereille ominaiset CT-arvot. Infopallon alta löytyvät selitteet ja taulukko arvojen tulkintaan.

Teksti ja kaaviot: Erja Tuunainen, asiantuntijaeläinlääkäri, Naseva