TTS-Kone auttaa konekustannusten laskennassa

Konekustannukset muodostavat merkittävän osan maatalouden tuotantokustannuksista.

Säilörehun tuotantokustannuksista konekustannukset voivat helposti olla jopa neljänneksen ja näin vaikuttaa koko maitotilan kannattavuuteen.

TTS Työtehoseura kehitti jo 1990-luvulla TTS-Kone konekustannusten laskentaohjelman, joka julkaistiin viime vuonna ensimmäisen kerran netissä. Valion maitotilayrittäjät saavat nyt tämän ohjelman ilmaiseksi käyttöönsä Valman kautta.

Koneiden yksikkökustannuksiin vaikuttaa suuresti niiden vuotuinen käyttömäärä, mikä käy TTS-Koneella helposti selville.

Omien koneiden hankinnan vaihtoehtoina on konevuokraus tai työn ulkoistamisen. On mahdoton selvittää, kumpi on edullisempi, jos omien koneiden yksikkökustannuksia ei ole tarkkaan laskettu.

Eri vaihtoehtojen valintaan vaikuttavat konekustannusten lisäksi monet muutkin tekijät, kuten esimerkiksi tilalla töihin käytettävissä oleva aika ja urakointipalveluiden saatavuus lähialueella.

Uusi ohjelma on selainpohjainen ja toimii tietokoneen lisäksi tableteilla sekä älypuhelimilla.

Valion maitotilayrittäjät pääsevät ohjelmaan Valma-verkkopalvelu linkistä.

Erillistä kirjautumista TTS-Koneeseen ei tarvita. Ensimmäisellä käyttökerralla pitää hyväksyä ohjelman käyttöehdot. Kaikilla on jatkossa aina uusin ohjelmaversio käytössään, ja tehdyt laskelmat pysyvät palvelimella tallessa.

Ohjelmaan voi kustannuslaskennan lisäksi tallentaa konekohtaisia muistiinpanoja, tiedostoja ja myös valokuvan koneestaan. Omista koneista listautuu ohjelmaan koneluettelo, jossa näkyvät tiedot vuosimallista, hankintavuodesta, hankintahinnasta, omistusosuudesta ja nykyarvosta.

Uudessa versiossa on yli 260 esimerkkilaskelmaa, joiden pohjalta omien koneiden kustannuslaskelmien teko käy helposti. Ohjelma sisältää Työtehoseurassa viime vuonna tehdyn urakointihintakyselyn tulokset toteutuneista urakointihinnoista.

Kevään aikana koneiden hintatiedot päivitetään vastaamaan vuoden 2020 hintatasoa. Kuluvan vuoden aikana ohjelmaan luodaan koneiden sähköinen huoltokirja ja tarkennetaan koneiden huolto- ja korjauskustannusten laskentaa.

Koneurakoitsija voi käyttää ohjelmaa oman urakointipalvelun hinnoittelun apuna. Sillä voidaan laskea, mikä on kustannukset kattava urakointitaksa tai kuinka paljon urakointitöitä pitää koneelle vuodessa kertyä, jotta koneinvestointi olisi kannattava.

Laskelmia voidaan käyttää myös vertailtaessa oman koneen ja konetyön kustannuksia urakointipalveluiden käyttöön.

Muutkin kuin Valman käyttäjät saavat ohjelman tilaamalla sen maksullisena netistä, klikkaa tästä.

Oppilaitoksiin ja muihin organisaatioihin räätälöidään sopivat käyttölisenssit tapauskohtaisesti.

Teksti: Eerikki Kaila, asiantuntija, TTS Työtehoseura