Tuotantopanoshintojen hurja nousu taittumassa

Maidontuotannon tuotantopanosten hinnat nousivat viime vuonna kovaa vauhtia. Vaikutukset syntyivät etenkin lannoitteiden ja viljan hintojen noususta.

Suomen lannoite- ja viljamarkkinat noudattavat vahvasti kansainvälistä markkinakehitystä. Kansainvälisiltä markkinoilta suoraan tulleiden vaikutusten lisäksi myös kotimaassa tapahtuu. Heikoksi jäänyt viljasato on luonut Suomen viljamarkkinoilla ensi kerran vuosikymmeniin tilanteen, jossa viljasta on todellista niukkuutta. Tämä näkyy etenkin rehuohrassa, jolloin kauraa ja vehnää käytetään normaalia enemmän rehuksi. Kasvanut kysyntä nostaa myös leipäviljan ja mallas-ohran hintoja.

Tuotantokustannusten kannalta merkittävin hintojen nousu on nähty lannoitteissa. Lannoiteraaka-aineiden hinnannousu alkoi maailmalla kesällä 2020. Nousua vauhditti se, että raaka-aineiden hinnat olivat laskeneet ensin matalimmalle tasolle yli vuosikymmeneen. Heinäkuussa 2021 uuteen lannoitevuoteen lähdettiin jo heti suoraan korkealta tasolta, ja hintojen nousu kiihtyi edelleen vuoden loppua kohden.

Vaikutukset näkyivät myös Suomessa. Lannoitevuoden vaihteessa hintojen lasku jäi pieneksi, hinnat kääntyivät saman tien nopeaan nousuun, ja syksyn aikana korotuksia tuli jopa viikoittain. Nyt lannoitteiden hintojen nousu on maailmalla hidastunut ja osittain pysähtynyt. Suomessa nousu jatkui ainakin vielä tammikuussa, mutta hintojen nousu pysähtyy meilläkin kansainvälisten hintojen vanavedessä. Laskua kevään aikana ei kuitenkaan ole näköpiirissä.

Lannoitteiden hintojen nousu on maailmalla hidastunut ja osittain pysähtynyt.

Luonnonvarakeskuksen rakentaman indeksin mukaan maidontuotannon muuttuvat kustannukset olivat lokakuussa noin 16 prosenttia korkeammat verrattuna tammikuuhun 2021. Vuoden sisällä nousu on ollut nopeaa, ja se jatkui myös loppuvuonna. Edelliseen vuoteen verrattuna kustannusten nousu asettuu arviolta 17 prosenttiin.

Maailmalla on jo näköpiirissä, että hintojen nousu on saavuttanut lakipisteensä. Rehuviljan, etenkin maissin, hinta kääntyi lokakuussa laskuun. Myös soijan hinta on ollut laskussa. Vehnän hinnannousu näyttäisi loppuvuodesta pysähtyneen. Nämä markkinavaikutukset näkyvät myös Suomessa, ja viljan hinta on kääntynyt laskuun. Niukkuuden seurauksena viljan hintataso pysyy kuitenkin totuttua korkeammalla ainakin tulevaan korjuukauteen asti.

Kokonaisuudessaan tuotantokustannusten nousu pysähtyy kevään aikana. Kustannustaso jää kuitenkin korkeaksi. Vuoden jälkimmäisen puoliskon kustannuskehitys on sidoksissa siihen, minkälaisilla hinnoilla lannoitevuosi tulevana kesänä käynnistyy. Vastaavasti viljan hintakehitys määräytyy suoraan sato-odotusten perusteella. Vahvat sato-odotukset kääntävät viljan hinnan laskuun, mutta pienikin epävarmuus voi aiheuttaa isoja markkinaheilahteluja.

Teksti: Kyösti Arovuori, MMT, toimitusjohtaja, REINU econ Oy
Kuva: Janne Viinanen

Johtaminen
Kiertotaloudessa ei mitään mene hukkaan
Johtaminen
Alkutuotannon vastuullisuusohjelma kehittyy ajassa
Johtaminen
Kustannusten hallinta avain maitotilayrityksen menestykseen